sk

Informácia o vydanom predbežnom opatrení - Ing. Andrej Džadoň-MEDSERVIS

Bratislava, 18.8.2016

Uznesením OS Bratislava I, č.k. 30Cb/208/2012- 1246 zo dňa 30.6.2016 súd vydal predbežné opatrenie, ktorým nariadil výrobcovi Ing. Andrejovi Džadoňovi - MEDSERVIS, so sídlom Zuby 16, Svätý Jur, IČO: 34 558 039, zdržať sa ponúkania, propagácie, predaja, distribúcie a uvádzania na trh akýchkoľvek reagencií (roztokov), ktoré vyrobil úplne alebo sčasti Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, alebo ktoré vyrobila iná osoba odlišná od spoločnosti Sysmex, za účelom ich dodania do hematologických analyzátorov zn. Sysmex, ako aj zdržať sa vykonávania akýchkoľvek opráv, upgrade-ov, validácie, kalibrácie alebo inej manipulácie s prístrojmi zn. Sysmex. Uznesenie  OS Bratislava I nadobudlo vykonateľnosť dňom 26.7.2016.

Uvedené uznesenie sa týka týchto diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v databáze ŠÚKL.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png