sk

Odklad vykonateľnosti rozhodnutia MZ SR č. S 06484-OP-2014 zo dňa 23.2.2015 v spojení s rozhodnutím ŠÚKL č. 3430/2012/600 zo dňa 02.05.2013

Bratislava, 6.11.2015

V zmysle Uznesenia Krajského súdu v Bratislave, č.k. 1S/118/2015-171 zo dňa 01.10.2015 v právnej veci žalobcu: Sysmex Slovakia, s.r.o. c/a Ministerstvo zdravotníctva SR, o návrhu na odklad vykonateľnosti, sa odkladá vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia č. S 06484-OP-2014 zo dňa 23.02.2015 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv č. 3430/2012/600 zo dňa 2.5.2013, ktorým Štátny ústav pre kontrolu liečiv povolil zmenu registrácie diagnostických ZP in vitro žiadateľa Ing. Andreja Džadoňa - MEDSERVIS a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png