sk

Oznam o aktualizácii tlačiva Návrh na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb

Sekcia zdravotníckych pomôcok oznamuje, že v zmysle aktuálneho Sadzobníka výkonov a služieb platného od 1.1.2022 je na webovej stránke ŠÚKL v časti Zdravotnícke pomôcky - Formuláre dostupný aktualizovaný Návrh na vyúčtovanie. Prosíme o jeho používanie.

 

Sekcia zdravotníckych pomôcok zároveň informuje, že s platnosťou od 28.1.2022 sú položky „Vytvorenie/aktualizácia kódu ZP/IVD ZP v databáze zdravotníckych pomôcok“ vyňaté zo zákona č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch a fakturujú sa v zmysle platného Sadzobníka výkonov a služieb sumou 15 € a 10 €. Pri žiadostiach podaných v období od 1.1.2022 do 27.1.2022 je pridelenie kódu alebo aktualizácia kódu spoplatnená ešte v zmysle zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z., položky 152 písm. ap) a aq) sumou 7 € a 4 €.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png