sk

Oznam pre pacientov s ASR implantátmi

Dňa 24.septembra 2010 dostal ŠÚKL hlásenie v rámci systému vigilancie zdravotníckych pomôcok o dobrovoľnom stiahnutí bedrových endoprotéz DePuy / ASRTM z trhu.

ŠÚKL v spolupráci s výrobcom DePuy, ktorého v SR a ČR zastupuje distribútor spoločnosť Johnson & Johnson s.r.o., sa rozhodol zverejniť informácie pre pacientov s implantovanými bedrovými endoprotézami DePuy / ASRTM a informácie ohľadne kompenzácie vzniknutých nákladov v prípade revíznej operácie.

Výrobca prostredníctvom distribútora poskytol ŠÚKL nasledujúce dokumenty určené pre pacientov v slovenskom jazyku:

1. Formulár súhlasu pacienta
2. Informácie pre pacienta
3. Pacient - dodatočné informácie
4. Pacient - informácie o stiahnutí ASR systému z trhu

Ošetrujúci lekár pacientovi poskytne všetky ostatné informácie o kompenzácii nákladov, ak sa pacient po porade s ošetrujúcim lekárom rozhodne pre revíznu operáciu bedrového kĺbu a ak ošetrujúci lekár odporučí takúto operáciu.

Podľa informácií poskytnutých ŠÚKL bola v SR kĺbová endoprotéza DePuy / ASRTM  implantovaná 20 pacientom. Ku dňu 28.2.2012 bol hlásený 1 prípad revíznej operácie.

Akékoľvek informácie môžu pacienti získať aj na bezplatnej telefonickej linke 0800 601 151 a na internetovej stránke zastúpenia spoločnosti Johnson & Johnson s.r.o. pre SR a ČR.

V Bratislave 21.3.2012

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png