sk

Nezobrazovanie platnosti CE certifikátov vo vyhľadávacej databáze zdravotníckych pomôcok v súvislosti s Nariadením (EÚ) 2023/607

Sekcia zdravotníckych pomôcok oznamuje, že od 2.6.2023 dočasne nezobrazuje vo vyhľadávacej databáze zdravotníckych pomôcok (ďalej len „ZP“)  dátum platnosti predložených certifikátov vydaných notifikovanou osobou. Tento krok súvisí s Nariadením (EÚ) 2023/607 a predĺženým prechodným obdobím pre ZP s certifikátmi vystavenými v zmysle smerníc. Neprítomnosť dátumu platnosti  vo vyhľadávacej databáze ŠÚKL v žiadnom prípade neznamená, že by bola platnosť týchto certifikátov neobmedzená alebo by boli neplatné. Certifikát je platný do dátumu v ňom uvedenom alebo do dátumu stanovenom v  ods. 2 a v ods. 3 článku 120 MDR/IVDR naposledy zmeneného Nariadením (EÚ) 2023/607.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png