sk

Sekcia zdravotníckych pomôcok - Elektronická komunikácia prostredníctvom ÚPVS (slovensko.sk) - upozornenie

19. 12. 2022

Upozorňujeme oznamovateľov, že ŠÚKL prešiel na elektronickú komunikáciu pri kontaktovaní príslušných subjektov prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) na portáli www.slovensko.sk.

  1. Na základe vyššie uvedeného bude ŠÚKL zasielať dokumenty (potvrdené formuláre vybavených žiadostí/výzvy na odstránenie nedostatkov/rozhodnutia o zastavení konania atď.) cez ÚPVS do schránok slovenských subjektov/zahraničných subjektov s vytvorenou schránkou na slovensko.sk.

V praxi to znamená, že:

  • po kladnom vybavení registrácie/oznámenia ZP alebo hlásenia zmeny ZP bude formulár zaslaný do schránky ÚPVS oznamovateľa alebo jeho splnomocnenca a nebudú sa už akceptovať iné adresy na doručenie (napríklad na adresu kancelárie, ktorá nie je zhodná s adresou sídla), ktoré sú uvedené v sprievodnom liste. Doručenie na meno fyzickej osoby bude možné len v prípade, ak má táto aktivovanú schránku na doručovanie aj pre zásielky s doručenkou.
  • pri zasielaní výzvy na odstránenie nedostatkov podania, bude výzva zaslaná do schránky ÚPVS oznamovateľa alebo jeho splnomocnenca a nebudú sa už akceptovať iné adresy na doručenie (napríklad na adresu kancelárie, ktorá nie je zhodná s adresou sídla), ktoré sú uvedené v sprievodnom liste. Doručenie na meno fyzickej osoby bude možné len v prípade, ak má táto aktivovanú schránku na doručovanie aj pre zásielky s doručenkou
  • pri zasielaní rozhodnutia o ukončení konania bude rozhodnutie zasielané do schránky ÚPVS oznamovateľa alebo jeho splnomocnenca a nebudú sa už akceptovať iné adresy na doručenie (napríklad na adresu kancelárie, ktorá nie je zhodná s adresou sídla), ktoré sú uvedené v sprievodnom liste. Doručenie na meno fyzickej osoby bude možné len v prípade, ak má táto aktivovanú schránku na doručovanie aj pre zásielky s doručenkou.

       2. Subjektom s aktivovanou schránkou, ktorá nebude spôsobilá prijať zásielky typu „rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia“ a zahraničným subjektom bez                 schránky bude vytvorená listinná konverzia dokumentu, ktorý bude doručený prostredníctvom Slovenskej pošty.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png