sk

Upozornenie pre spotrebiteľov na Slovensku na zdravotné riziká spojené s dlhodobým nadmerným používaním fixačného krému na zubné náhrady Corega Extra silný

Výrobca (spoločnosť GlaxoSmithKline) v rámci preventívnych opatrení dobrovoľne ukončil výrobu, distribúciu a propagáciu fixačného krému Corega Extra silný.

Väčšina spotrebiteľov postupuje podľa návodu na použitie výrobku, ale sú aj pacienti, ktorí aplikujú väčšie množstvo prípravku, ako je odporúčané na obale, alebo ktorí prípravok používajú viac ako jedenkrát denne. Nadmerné používanie uvedenej zdravotníckej pomôcky, väčšinou po dobu niekoľkých rokov, môže viesť k zvýšeniu hladiny zinku v organizme spojenému s neurologickými symptómami od necitlivosti, tŕpnutia alebo ochabnutia končatín, problémov pri chôdzi, udržania rovnováhy, až po poruchy krvotvorby.

Fixačný krém Corega Extra silný nepredstavuje žiadne riziko, pokiaľ je používaný v súlade s návodom na použitie.

Pokiaľ už niekoľko rokov používate fixačný krém Corega Extra silný s obsahom zinku vo väčšom množstve, ako je odporúčané na obale výrobku, napríklad:

• používate prípravok viac ako jedenkrát denne, alebo
• Vám 40g tuba vystačí na menej ako 3 týždne , alebo
• máte obavy o svoje zdravie,

je nutné aby ste:

• prestali výrobok používať,
• obrátili sa na svojho lekára,
• začali používať výrobok bez obsahu zinku.

S prípadnými otázkami kontaktujte zastúpenie výrobcu v SR na čísle 0800 042 211.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png