sk

Zdravotnícke pomôcky: elektronické podávanie žiadostí cez systém eVAR

27.8.2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv rozširuje s cieľom zrýchlenia a zefektívnenia procesov v oblasti zdravotníckych pomôcok systém eVAR – elektronické pridelenie variabilného symbolu a sledovanie úhrady. Elektronické podanie žiadosti bude možné zatiaľ pre dva procesy:

  • registráciu distribútora zdravotníckej pomôcky
  • oznámenie zdravotníckej pomôcky podľa Zákona č. 362/2011, 110b, ods2.

Elektronickú žiadosť  pre tieto dva procesy bude možné podať od 6.9.2021 na webovej stránke www.sukl.sk v časti Portál. Po podaní žiadosti bude žiadateľovi vygenerovaný variabilný symbol a inštrukcie k platbe.

V závislosti od úkonu môže ísť o tzv. správny poplatok alebo poplatok podľa sadzobníka. Systém automaticky rozozná typ poplatku a v prípade viacerých úkonov môže vygenerovať dve inštrukcie k platbe. Žiadateľov upozorňujeme, aby viaceré platby vygenerované systémom nespájali do jednej, keďže v takom prípade bude platba vrátená.

Systém eVAR plánujeme rozšíriť aj o ďalšie funkcionality v oblasti zdravotníckych pomôcok, o čom budeme včas informovať. Ambíciou elektronizácie je urýchlenie procesov na strane žiadateľa i štátneho ústavu. Stále je tiež možné využiť fyzické podanie žiadosti pre registráciu distribútora i oznámenie zdravotníckej pomôcky, prioritne však prosíme využívať elektronický systém.

V prípade technických problémov či otázok kontaktujte prosím helpdesk@sukl.sk.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png