sk

Metodické pokyny

01/07/2022

MP 114/2023 Postup pri podávaní zmien, dodatkov a oznámenia o ukončení klinického skúšania liekov

01/03/2021

MP 131-2021 - Požiadavky na texty: „Informácie pre účastníka klinického skúšania“ a „Formulár informovaného súhlasu účastníka klinického skúšania“

18/12/2020

MP 137/2020 Požiadavky na dokumenty správnej výrobnej praxe pri predkladaní žiadosti o povolenie klinického skúšania

02/12/2020

Postup posúdenia a vyhodnotenia dokumentácie pri podávaní zmien klinických skúšaní

01/10/2020

TL SKSLF 088 Čestné vyhlásenie zdravotníckeho zariadenia

08/12/2017

Nežiaduca udalosť/reakcia pri klinickom skúšaní– požiadavky na hlásenie v Slovenskej republike

20/08/2013

Vzor vyhlásenia kvalifikovanej osoby o zhode so Správnou výrobnou praxou v EU pre skúšané lieky vyrobené v tretích krajinách

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png