sk

Metodické pokyny

01/10/2020

MP 107/2020 - Postup pri podávaní žiadosti o povolenie klinického skúšania liekov

01/10/2020

TL SKSLF 088 Čestné vyhlásenie zdravotníckeho zariadenia

31/10/2018

MP131/2018 Požiadavky na text informácií a informovaný súhlas pre účastníka klinického skúšania

08/12/2017

Nežiaduca udalosť/reakcia pri klinickom skúšaní– požiadavky na hlásenie v Slovenskej republike

04/08/2014

MP 114/2014 Postup pri podávaní zmien, dodatkov a oznámenia o ukončení klinického skúšania liekov

20/08/2013

Vzor vyhlásenia kvalifikovanej osoby o zhode so Správnou výrobnou praxou v EU pre skúšané lieky vyrobené v tretích krajinách

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png