sk

Posunutý harmonogram pre registráciu druhej vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19

17.12.2020

Európska lieková agentúra (EMA) na základe doteraz posúdenej dokumentácie upravila harmonogram, kedy predpokladá registráciu druhej vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19 –  mRNA-1273 od spoločnosti Moderna Biotech Spain, S.L. V prípade, že budú dáta dostatočne robustné, EMA vydá stanovisko dňa 6.1.2021 (pôvodný dátum bol 12.1.2021). Následne sa očakáva vydanie registračného rozhodnutia zo strany Európskej komisie v zrýchlenom procese v priebehu niekoľkých dní. Takéto registračné rozhodnutie je automaticky platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Ide o druhý posun v registrácii vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19, keďže EMA už oznámila vydanie stanovisko k prvej vakcíne (od konzorcia BioNTech a Pfizer) na 21.12. Takýto posun je možný vďaka intenzívnemu nasadeniu Výboru pre lieky na humánne použitie (CHMP) a ďalším expertom EMA. Aj keď ide o zrýchlenú registráciu, je nevyhnutné dodržať všetky podmienky na robustnosť a kompletnosť informácií o kvalite, bezpečnosti a účinnosti vakcíny. Pri registrácii sa posudzuje veľké množstvo dokumentácie vrátane informácií o predpisovaní, použití u rôznych demografických skupín, výrobe, monitorovaní bezpečnosti, skladovaní, kontrole šarží a podobne.

Registračné rozhodnutie zaručuje, že vakcína proti COVID-19 spĺňa také isté vysoké nároky na kvalitu, bezpečnosť a účinnosť ako iné lieky a vakcíny v Európskej únii.

 

Viac informácií k registrácii vakcín proti COVID-19 tu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png