sk

Upozornenie na falošné samotesty na COVID-19

23.7.2020

Štátny ústav pre kontrolu liečiv dostáva množstvo podnetov týkajúcich sa samotestov na COVID-19. ŠÚKL sa podnetmi priebežne zaoberá v rámci trhového dohľadu nad zdravotníckymi pomôckami a v prípade potreby vykonáva cielené inšpekcie.  Na základe podnetu sa aj dnes (23.7.2020) uskutočnila cielená inšpekcia v distribučnej spoločnosti zameraná na kontrolu zdravotníckych pomôcok. Počas inšpekcie bol kontrolovaný aj test na COVID-19 od spoločnosti Laverna Trade, s.r.o. Na vonkajšom obale testu sa nachádzajú falošné údaje, ktoré navodzujú dojem, že ide o samotest na domáce použitie. Testu tiež chýba potrebná certifikácia (tzv. Vyhlásenie o zhode).

ŠÚKL nálezy inšpekcie vyhodnotí v najkratšom možnom termíne a príjme potrebné kroky v súlade s platnou legislatívou. Keďže prioritou je ochrana spotrebiteľa, najbližším krokom bude konanie vo veci stiahnutia danej zdravotníckej pomôcky z trhu.

Občanov aj lekárne opätovne upozorňujeme, že v súčasnosti na Slovensku nie sú registrované žiadne samotesty na COVID-19 na domáce použitie. Občanov preto vyzývame si takéto testy nekupovať a v prípade podozrenia na COVID-19 postupovať v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva.

ŠÚKL v tejto veci vydal viacero upozornení, ktoré sú stále v platnosti:

Aktualizované odporučenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k samotestom na COVID-19

Typy testov používaných pri diagnostike ochorenia COVID-19

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png