sk

Prezentácie 2010

07/12/2010

Inšpekcie v transfúziologických zariadeniach

26/11/2010

Prezentácia "Lekárenstvo a kontrola"

23/11/2010

Dostupnosť Orphan liekov v SR

18/11/2010

Úloha ŠÚKL pri uvádzaní ZP na trh a do prevádzky v SR

14/10/2010

Dňa 01.10.2010 sa v Bratislava uskutočnila prednáška na tému Reklama liekov v praxi

09/06/2010

Dňa 27.5.2010 sa v priestoroch hotela City Hotel Bratislava uskutočnilo stretnutie zástupcov ŠÚKL a SARAP

07/06/2010

XIX. Sympózium klinickej farmácie, Bratislava, 28.5.2010

02/06/2010

Communication in drug safety Approach of State Institute for Drug Control

06/05/2010

Seminár – Onkologická liečba v Slovenskej republike, účasť riaditeľa ŠÚKL a prezentácia

28/04/2010

Stretnutie riaditeľa ŠUKL Dr. Jána Mazaga s predstaviteľmi Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie a študentmi Katedry farmácie, farmakológie a toxikológie Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach dňa 26.04.2010

22/04/2010

Nedostatky zisťované v lekárňach pri inšpekciách ŠÚKL

20/04/2010

Liekopis a jeho význam vo farmácii

11/03/2010

Nedostatky v kvalite liekov, povinosti držiteľov rozhodnutí o registrácii

04/03/2010

Stretnutie odborníkov v rámci PHIS (Pharmaceutical Health Information System) projektu sa uskutočnilo dňa 26.02.2010 v aule Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png