sk

Postup pri podávaní žiadosti o zrušenie rozhodnutia registrácie lieku

9.1.2020

ŠÚKL informuje všetkých držiteľov rozhodnutí o registrácii lieku, že v prípade podania Žiadosti o zrušenie rozhodnutia registrácie lieku je potrebné uhradiť poplatok v súlade so Sadzobníkom výkonov a služieb platným od 1.1.2020.

Po vyplnení a podpísaní Žiadosti o zrušenie humánneho lieku je potrebné zároveň vyplniť aj Návrh na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb ŠÚKL. Žiadateľ vypĺňa časť 1), ktorá obsahuje identifikačné a fakturačné údaje a je potrebné ju podpísať.

Bez vyplnených a podpísaných oboch tlačív (Žiadosť + Návrh na vyúčtovanie) nebudeVaša žiadosť o zrušenie humánneho lieku prijatá.

Po vygenerovaní Variabilného čísla faktúry bude oprávnenej osobe uvedenej v Návrhu na vyúčtovanie zaslaná faktúra na uhradenie vypočítanej výšky poplatku za podanie a vybavenie žiadosti o zrušenie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku v súlade so Sadzobníkom výkonov a služieb.

Poplatok je potrebné uhradiť na uvedené číslo účtu a do poznámky uviesť - Zrušenie.

V prípade podania viacerých Žiadostí o zrušenie humánneho lieku podaných v rovnaký dátum, postačuje vyplniť len jeden Návrh na vyúčtovanie a zodpovednému zamestnancovi oznámiť danú skutočnosť, aby to uviedol do časti 2) - počet výkonov.

Až po uhradení poplatku za podanie a vybavenie žiadosti o zrušenie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku bude Žiadosť o zrušenie humánneho lieku ukončená.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png