sk

Tlačivá

   

Názov dokumentu

Aktualizované

doc EN

Žiadosť o registráciu/ predĺženie/ zmenu humanného lieku - anglický formulár
Application for a Marketing Authorisation

12/2015
doc EN

Žiadosť o registráciu homeopatického lieku – anglický formulár
Homeopatic Application Form

12/2016
doc SK

Žiadosť o registráciu humánneho lieku - slovenský formulár žiadosti
Application for a Marketing Authorisation in Slovak language

11/2020

doc SK

Žiadosť o schválenie zmeny II v registrácii lieku /oznámenie zmeny IA/IB - slovenský formulár žiadosti
Application for a Variation to a Marketing Authorisation in Slovak language

01/2017

doc SK

Žiadosť o predĺženie registrácie lieku - slovenský formulár žiadosti
Application for a Renewal of a Marketing Authorisation in Slovak language

01/2017

doc SK
EN 

Žiadosť o zmenu držiteľa registrácie lieku (prevod registrácie)
Application for a Transfer of a MA

11/2020

doc SK 

Žiadosť o zrušenie registrácie humánneho lieku

01/2017

doc SK

Oznámenie o zmene podľa článku 61 (3) - slovenský formulár
Announcement of a Variation according to Art. 61(3) in Slovak language

01/2017
doc EN Oznámenie o zmene podľa článku 61 (3) - anglický formulár
Announcement of a Variation according to Art. 61(3) in English language
10/2014
doc SK

Splnomocnenie kontaktnej osoby v správnom konaní - pre žiadateľov o registráciu liekov / držiteľov rozhodnutí o registrácii liekov

05/2007

doc EN Power of attorney of a contact person - for applicants or marketing authorisation holders 07/2007
doc EN Certifikát o prevode registrácie
MAH Transfer (Transfer agreement) 
01/2012
doc SK
EN 
Žiadosť o vrátenie správneho poplatku
Administrative Fee Refund Application
11/2020
doc SK Vzdanie sa práva na podanie odvolania proti rozhodnutiu 11/2020
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png