sk

Podmienky pre vydanie posudku ŠÚKL pre nemocničné krvné banky

V zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov:

  • Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydáva Posudok na materiálne, priestorové a personálne vybavenie žiadateľa o povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami
  • Ministerstvo zdravotníctva SR vydáva Rozhodnutie o povolení prípravy transfúznych liekov
06/09/2019

Zoznam dokumentácie ku vstupnej inšpekcii v nemocničnej krvnej banke

06/09/2019

Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie SPPTL

06/09/2019

Dotazníky k vstupnej inšpekcii

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png