sk

Podmienky pre vydanie posudku ŠÚKL pre transfuziologické zariadenia

V zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov:

  • Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydáva Posudok na materiálne, priestorové a personálne vybavenie žiadateľa o povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami
  • Ministerstvo zdravotníctva SR vydáva Rozhodnutie o povolení prípravy transfúznych liekov

06/09/2019

Zoznam dokumentácie k vstupnej inšpekcii v transfuziologickom zariadení

06/09/2019

Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie SPPTL

06/09/2019

Dotazníky k vstupnej inšpekcii

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png