sk

GCP/SKP

17/10/2023

Inšpekcie správnej klinickej praxe

12/10/2017

Základné dokumenty na vedenie klinického skúšania liekov

29/07/2017

Správna klinická prax – Skúšajúci

29/07/2017

Správna klinická prax – Protokol klinického skúšania

29/07/2017

Správna klinická prax – Nezávislá etická komisia

29/07/2017

Správna klinická prax - Zadávateľ

04/08/2016

Definície najdôležitejších pojmov v klinickom skúšaní liekov

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png