sk

Profil verejného obstarávateľa

Nadlimitné zákazky

P.č. Názov zákazky Tovar
Služba
Práca
Postup vo VO Predpokladaná hodnota zákazky Úspešný uchádzač Zmluvná cena
             

 

Podlimitné zákazky

P.č. Názov zákazky Tovar
Služba
Práca
Postup vo VO Predpokladaná hodnota zákazky Úspešný uchádzač Zmluvná cena
             
27/01/2017

Súhrnná správa o VO za IV. štvrťrok 2016

16/05/2016

Súhrnná správa o VO za I. štvrťrok 2016

19/01/2016

Súhrnná správa o VO za IV. štvrťrok 2015

05/10/2015

Súhrnná správa o VO za III. štvrťrok 2015

07/07/2015

Oznámenia o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 do 01.03.2014

15/04/2014

Súhrnná správa o VO za II. štvrťrok 2015

15/04/2014

Súhrnná správa o zákazkách I. štvrťrok 2014

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png