sk

Všeobecné informácie z oblasti ZP

11/10/2021

Všeobecné informácie o pôsobnosti ŠÚKL v oblasti zdravotníckych pomôcok (ZP)

01/06/2021

Všeobecné povinnosti výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov podľa Nariadenia EP a R(EÚ) 2017/745 o ZP (MDR)

01/06/2021

Nariadenie EP a R (EÚ) 2017/745 o ZP (MDR) - EUDAMED, UDI

07/04/2021

Komunikačná kampaň Európskej komisie k novému regulačnému rámcu pre zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

27/04/2020

Zmena nariadenia (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach

10/07/2019

Nový regulačný rámec pre zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, uplatňovanie nových právnych predpisov

01/03/2017

Všeobecné informácie o pôsobnosti ŠÚKL v oblasti zdravotníckych pomôcok (ZP)

28/09/2012

Právne predpisy platné a účinné pre oblasť ZP

29/02/2012

Postupy posudzovania zhody ZP

13/11/2007

Elektronický návod na použitie ZP

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png