sk

Subkomisia pre generické lieky

Ukončenie činnosti Subkomisie pre generické lieky

Subkomisia pre generické lieky ako poradný orgán generálneho tajomníka služobného úradu a riaditeľa ŠÚKL pre oblasť registrácie generických liekov ukončila svoju činnosť k 31.12.2021.

Štatút a rokovací poriadok

 

Zloženie komisie

 

Meno

Funkcia

1.

PharmDr. Jana Klimasová, PhD., MPH

predseda

2.

podpredseda

3.

PharmDr. Zuzana Grančaiová

tajomník

4.

PharmDr.  Adriana Adameová, PhD.

člen

5.

PharmDr. Anna Hrabovská, PhD

člen

6.

RNDr. Laura Potúčková

člen

7.

Doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.

člen

8.

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

člen

9.

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH

člen

 

Zasadnutia v roku 2021

Termín

Program

Zápis

27.01.2021 program program
31.03.2021 program program
29.09.2021 program program
27.10.2021 program program

 

Zasadnutia v roku 2020

Termín

Program

Zápis

25.03.2020 program program
17.7. - 24.7.2020 program program
30.09.2020 program program
25.11.2020 program program

 

Zasadnutia v roku 2019

Termín

Program

Zápis

02.01.2019 program program
04.-11.09.2019 (písomná procedúra) program program
02.10.2019 program program

 

Harmonogram zasadnutí SKpGL v roku 2019

Harmonogram zasadnutí SKpGL v roku 2020

Harmonogram zasadnutí SKpGL v roku 2021

 

 

17/05/2019

ŠTATÚT SUBKOMISIE PRE GENERICKÉ LIEKY

20/02/2019

Zasadnutia Subkomisie pre generické lieky v roku 2018

18/01/2018

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2017

13/01/2016

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2016

27/01/2015

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2015

04/02/2014

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2014

08/10/2013

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2013

08/10/2013

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2012

08/10/2013

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2011

07/10/2013

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2010

07/10/2013

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2009

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png