sk

Subkomisia pre generické lieky

Štatút a rokovací poriadok

 

Zloženie komisie

 

Meno

Funkcia

1.

PharmDr. Jana Klimasová, PhD., MPH

predseda

2.

podpredseda

3.

PharmDr. Zuzana Grančaiová

tajomník

4.

PharmDr.  Adriana Adameová, PhD.

člen

5.

PharmDr. Anna Hrabovská, PhD

člen

6.

RNDr. Laura Potúčková

člen

7.

Doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.

člen

8.

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

člen

9.

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH

člen

 

 

Zasadnutia v roku 2018

 

Termín

Program

Zápis

31.01.2018 program program
28.02.2018 program program
02.05.2018 program program
16.07.2018 program program
03.10.2018 program program

 

Harmonogram zasadnutí SKpGL v roku 2019

 

 

18/01/2018

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2017

13/01/2016

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2016

27/01/2015

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2015

04/02/2014

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2014

08/10/2013

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2013

08/10/2013

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2012

08/10/2013

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2011

07/10/2013

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2010

07/10/2013

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2009

24/08/2009

ŠTATÚT SUBKOMISIE PRE GENERICKÉ LIEKY

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png