sk

Bezpečnostné opatrenia a upozornenia v r. 2006 a staršie

Gadolíniové kontrastné látky

Stanovisko ŠÚKL k bezpečnosti neselektívnych nesteroidných protizápalových liekov

Stanovisko ŠÚKL k bezpečnosti protichrípkových vakcín

Stanovisko ŠÚKL k bezpečnosti nešpecifických nesteroidných protizápalových liekov (NSAIDs)

Stanovisko k bezpečnosti liekov ELIDEL (pimecrolimus) a PROTOPIC/PROTOPY (tacrolimus)

Stanovisko ŠÚKL k bezpečnosti lieku KETEK (telitromycin)

Stanovisko ŠÚKL k pozastaveniu registrácie vakcíny HEXAVAC

Účinnosť a bezpečnosť súčasného podávania tenofovir-dizoproxil fumarátu a didanozínu

Oznam o nových regulačných opatreniach u COX-2 inhibítorov

Informácia pre verejnosť - Klimaktérium a hormonálna liečba

Stanovisko ŠÚKL k bezpečnosti hormonálnej substitučnej terapie

Paroxetin - kontraindikácia u detí pod 18 rokov

Kontraindikácia súčasného používania repaglinidu a gemfibrozilu

Preventívne opatrenia pri používaní telithromycínu (KETEK) u pacientov s myasteniou gravis

riziko závažnej hypersenzitivity a kožných reakcií po prípravkoch s obsahom parekoxibu

Očkovanie proti chrípke

Epoetin - erytroblastopénia

Prípravky s obsahom Kava-kava (Piper methysticum)

Stanovisko EMEA k INFLIXIMABU (REMICADE)

Stanovisko EMEA k INFLIXIMABU (REMICADE)

Riziko antikoncepcie orálnymi kontraceptívami tretej generácie

Riziko antikoncepcie

Upozornenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o nových nežiaducich účinkoch prípravku infliximab (Remicade)

Dôležité informácie, ktoré by sa mali uviesť v SPC a v Informáciách pre používateľa u všetkých monokomponentných prípravkoch s obsahom Ľubovníka bodkovaného alebo extraktov z neho

Upozornenie na kožné a hepatálne nežiaduce účinky nevirapínu (Viramun)

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png