sk

Všeobecné pokyny a oznamy pre držiteľov

18/12/2020

Usmernenie k predkladaniu farebných návrhov označovania obalov („mock-up“)

08/04/2020

Zmena znenia prílohy V

18/03/2020

Možnosti podania žiadostí na Sekciu registrácie liekov

06/03/2020

Pokyn k vypĺňaniu žiadostí (tabuľka) a kľúčové pokyny k predkladaniu odpovedí

05/03/2020

Aktualizácia žiadosti o prevod registrácie

17/12/2018

Žiadosť o nahliadnutie do registračnej dokumentácie humánneho lieku

24/07/2018

Žiadosť o vrátenie správnych poplatkov

16/07/2018

Žiadosť o vystavenie kópie Rozhodnutia o registrácii/predĺžení/zmene/zrušení humánneho lieku a Potvrdenia prijatia oznámenia o zmene IA/IB

21/12/2017

Formát eCTD povinný od 1. januára 2018 pre všetky EÚ podania

21/12/2017

Usmernenie k uvádzaniu hlavičiek na textoch súhrnu charakteristických vlastností lieku, písomnej informácie pre používateľa, označenia obalu od 01.01.2018

07/08/2017

Oznam pre držiteľov registrácie liekov

23/01/2017

Oznámenie k založeniu Národnej organizácie pre overovanie liekov

30/12/2016

Zmena tlačiva pre všetky typy žiadostí v slovenskom jazyku od 01.01.2017

05/02/2016

Spôsob uvádzania procedurálnych čísiel

29/12/2015

Elektronický európsky formulár žiadosti (eAF) povinný pre všetky typy žiadostí od januára 2016

01/12/2015

Zmena spôsobu výdaja liekov Stopex na suchý kašeľ tablety 30x30 mg a Stopex junior 15 mg tablety od 1.12.2015

01/04/2015

Informácia o zmene spôsobu výdaja lieku MYCOMAX 1 x 150 mg

26/03/2014

Oznam pre držiteľov rozhodnutia o registrácii liekov – preberanie rozhodnutí/potvrdení

12/11/2012

Kritériá pre názov lieku v procese hodnotenia bezpečnosti

09/11/2012

Informácia pre držiteľov registračných rozhodnutí, ktorí majú pod jedným registračným číslom registrovaných viac síl alebo liekových foriem

01/10/2012

Poplatky za registrácie liekov v súvislosti s novelou zákona o správnych poplatkoch

04/06/2012

Prideľovanie kódov ŠÚKL pre registrované lieky

21/05/2012

Opatrenie pri dovoze liečiv a liekov z Japonska

17/04/2012

Test zrozumiteľnosti (výsledky konzultácií s cieľovou skupinou pacientov)

23/03/2012

Vydávanie kódov pre humánne lieky, aktualizovaná informácia na základe záverov stretnutia ZP, ÚDZS a ŠÚKL zo dňa 23.3.2012

19/03/2012

Rozšírenie pevnej dĺžky kódu lieku od 1.4.2012

01/12/2011

Oznam pre držiteľov registrácie pri zasielaní žiadostí o vyjadrenie k príznaku O/G v materiáli MZ SR

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png