sk

Aktuality

02/12/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (2. 12. 2021)

02/12/2021

Oznam o vykonávaní inšpekcií v súvislosti s pandemickou situáciou

02/12/2021

Informácie ohľadom likvidácie samotestov na SARS-CoV-2

25/11/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (25. 11. 2021)

25/11/2021

Oznam v súvislosti s pandémiou COVID-19 1

25/11/2021

Európska lieková agentúra odporučila vakcínu Comirnaty pre deti od 5-11 rokov

24/11/2021

Pracovná ponuka: odborný radca - koordinátor administratívnych činností 1

22/11/2021

Oznam o spracovaní žiadostí do kategorizácie

18/11/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (18. 11. 2021)

11/11/2021

Európska lieková agentúra odporučila registráciu monoklonálnych protilátok na liečbu COVID-19

11/11/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (11. 11. 2021)

10/11/2021

Upozornenie v prípad úhrady správnych /sadzobníkových poplatkov na nesprávny účet

04/11/2021

Beovu (brolucizumab): Aktualizácia odporúčaní na minimalizáciu známeho rizika vnútroočného zápalu, vrátane retinálnej vaskulitídy a/alebo retinálnej vaskulárnej oklúzie

04/11/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (4. 11. 2021)

02/11/2021

Doreta SR 75mg/650mg tablety s predĺženým uvoľňovaním - dôležité informácie o riziku predávkovania a ťažkého poškodenia pečene po predávkovaní

02/11/2021

Doreta SR 75mg/650mg tablety s predĺženým uvoľňovaním - úprava pokynov na liečbu predávkovania tramadolom/paracetamolom s predĺženým uvoľňovaním

28/10/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (28. 10. 2021)

25/10/2021

Oznam o zverejnení nových tlačív pre registráciu/oznámenie výrobcu a ZP

25/10/2021

[C]Nariadenie EP a R (EÚ) 2017/745 o ZP (MDR) - EUDAMED, UDI

22/10/2021

Oznámenie o zverejnení Informačného bulletinu k dôležitým udalostiam v súvislosti s CTIS

21/10/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (21. 10 2021)

14/10/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (14. 10. 2021)

13/10/2021

Záznam z tematického kurzu SARAP 7.-8.10.2021

13/10/2021

VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Riziko trombocytopénie (vrátane imunitne podmienenej trombocytopénie) s pridruženým krvácaním alebo bez neho

13/10/2021

COVID-19 Vaccine Janssen: Riziko imunitne podmienenej tromocytopénie (ITP) a venózneho tromboembolizmu (VTE)

07/10/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (7. 10. 2021)

07/10/2021

Oznámenie pre sponzorov klinických skúšaní

04/10/2021

Závery z Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 27.-30.9.2021

01/10/2021

CHAMPIX (vareniklín) - sťahovanie šarží z dôvodu prítomnosti nečistoty N-nitrózo-vareniklínu, ktorý je nad akceptovateľným limitom príjmu

30/09/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (30. 9. 2021)

22/09/2021

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty - Pfizer/BioNTech

16/09/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (16. 9. 2021)

13/09/2021

Odporúčanie v rámci zabezpečenia zdravotníckych pomôcok pri preventívnych opatreniach COVID-19 - oxymetre a bezkontaktné teplomery

09/09/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (9. 9. 2021)

03/09/2021

RoActemra (tocilizumab) - Dočasný nedostatok dodávok lieku RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát (i.v. forma) a odporúčania týkajúce sa zvládnutia možného rizika vzplanutia ochorenia u pacien

02/09/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (2. 9. 2021)

30/08/2021

Konferencia SARAP 2021: modul 1 a 2

27/08/2021

Zdravotnícke pomôcky: elektronické podávanie žiadostí cez systém eVAR

26/08/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (26. 8. 2021)

19/08/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (19. 8. 2021)

12/08/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (12. 8. 2021)

05/08/2021

Oznámenie pre zadávateľov klinických skúšaní o zverejnení CTIS príručky pre zadávateľov

05/08/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (5.8.2021)

29/07/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (29. 7. 2021)

27/07/2021

Dôležitá informácia o platbe správnych poplatkov (ZP)

22/07/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (22. 7. 2021)

19/07/2021

mRNA očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19, Comirnaty a Spikevax: riziko myokarditídy a perikarditídy

19/07/2021

COVID-19 Vaccine Janssen: Kontraindikácia u osôb s predchádzajúcim syndrómom kapilárneho presakovania a aktualizácia týkajúca sa syndrómu trombózy s trombocytopéniou

15/07/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (15. 7. 2021)

12/07/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (12 7. 2021)

09/07/2021

Comirnaty a Spikevax: možná súvislosť s veľmi zriedkavými prípadmi myokarditídy a perikarditídy

08/07/2021

Jún 2021: mesačná analýza hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19

01/07/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (1. 7. 2021)

24/06/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (24. 6. 2021)

23/06/2021

Zmena názvu vakcíny od Moderna na Spikevax

22/06/2021

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 7.-10.6.2021

17/06/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (17. 6. 2021)

14/06/2021

Vydávanie a doručovanie úradného dokumentu SRL 1

10/06/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (10. 6. 2021)

07/06/2021

Máj 2021: mesačná analýza hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19

04/06/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (4. 6. 2021)

01/06/2021

Nariadenie EP a R (EÚ) 2017/745 o ZP (MDR) - EUDAMED, UDI

01/06/2021

Otázky a odpovede k registrácii v databáze EUDAMED a účinnosti Nariadenia EP a R(EÚ) 2017_745 (MDR)

01/06/2021

Všeobecné povinnosti výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov podľa Nariadenia EP a R(EÚ) 2017/745 o ZP (MDR)

31/05/2021

Európska lieková agentúra odporučila používanie vakcíny Comirnaty u dospievajúcich od 12 do 15 rokov

28/05/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (28. 5. 2021)

26/05/2021

MP 139-2021 Oznámenie menovania QPPV alebo kontaktnej osoby a ich zmien

21/05/2021

Vaxzevria: dodatočné odporúčania týkajúce sa krvných zrazenín v kombinácii s nízkymi hladinami krvných doštičiek

20/05/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (20. 5. 2021)

13/05/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (13. 5. 2021)

13/05/2021

Výročná správa za rok 2020

10/05/2021

MP 119 - 2021 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1

07/05/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (7. 5. 2021)

29/04/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (29. 4. 2021)

28/04/2021

MP 120-2021 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie registrácie na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 2 a 3 podľa zákona č. 331/2005 z. z.

27/04/2021

MP 123-2021 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie/zmenu osobitného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi v lekárňach (verejné a nemocničné lekárne)

26/04/2021

COVID-19 Vaccine Janssen: súvislosť medzi očkovacou látkou a výskytom trombózy v kombinácii s trombocytopéniou

22/04/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (22. 4. 2021)

20/04/2021

Pravidelný audit potvrdil úspešnú certifikáciu ŠÚKL v sieti OMCL laboratórií

15/04/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (15. 4. 2021)

15/04/2021

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 6.-9.4. 2021

13/04/2021

VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Súvislosť medzi vakcínou a výskytom trombózy v kombinácii s trombocytopéniou

12/04/2021

Aktualizácia mimoriadnych opatrení pre klinické skúšania v dôsledku pandémie COVID-19

09/04/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (9. 4. 2021)

09/04/2021

Marec 2021: mesačná analýza hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19

07/04/2021

Komunikačná kampaň Európskej komisie k novému regulačnému rámcu pre zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

01/04/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (1.4.2021)

31/03/2021

Zmena názvu vakcíny od AstraZeneca na Vaxzevria

26/03/2021

COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Riziko trombocytopénie a porúch koagulácie

26/03/2021

Európska lieková agentúra odporučila použitie kombinácie monoklonálnych protilátok pri liečbe COVID-19

25/03/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19

24/03/2021

Xeljanz® (tofacitinib): Úvodné výsledky z klinického skúšania ohľadom zvýšeného rizika výskytu závažných nežiaducich kardiovaskulárnych udalostí a malignít (okrem NMSC) pri užívaní tofacitini

19/03/2021

TECENTRIQ® (atezolizumab): Riziko závažných kožných nežiaducich reakcií (SCAR)

16/03/2021

Zolgensma (onasemnogén abeparvovek): Riziko trombotickej mikroangiopatie

11/03/2021

Európska lieková agentúra odporučila registráciu vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen

11/03/2021

Preskúmanie šarže vakcíny od AstraZeneca

04/03/2021

Vakcína Sputnik V v priebežnom hodnotení Európskej liekovej agentúry

03/03/2021

Február 2021: Mesačná analýza hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19

02/03/2021

Nebezpečenstvo atmosfér obohatených kyslíkom v prostredí zdravotníckych zariadení

01/03/2021

MP 131-2021 - Požiadavky na texty: „Informácie pre účastníka klinického skúšania“ a „Formulár informovaného súhlasu účastníka klinického skúšania“

22/02/2021

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 8.-11.2.2021

22/02/2021

PRIPRAVOVANÁ AKTUALIZÁCIA MIMORIADNYCH OPATRENÍ PRE KLINICKÉ SKÚŠANIA V DOSLEDKU PANDÉMIE COVID-19 1

17/02/2021

Úloha ŠÚKL-u pri posúdení vakcíny Sputnik V

16/02/2021

Európska lieková agentúra prijala žiadosť o podmienečnú registráciu vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen

12/02/2021

Metodický pokyn na predkladanie návrhu obalu lieku - mock-up

11/02/2021

MP 138/2021 pre získanie sublicenčnej zmluvy na internetový výdaj liekov

11/02/2021

Zmena pre doručovanie písomností a zásielok do podateľne ŠÚKL od 12.2. 2021

10/02/2021

Pokyny pre lekárnikov v súvislosti s používaním spoločného loga pri internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok

10/02/2021

Predkladanie žiadostí na SRL

01/02/2021

Mesačná analýza hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19

29/01/2021

Európska lieková agentúra odporučila registráciu tretej vakcíny proti COVID-19

29/01/2021

Esmya 5 mg tablety/ulipristalacetát 5 mg: obmedzenie indikácie lieku pri liečbe myómov maternice z dôvodu možného závažného poškodenia pečene

13/01/2021

Uzatvorenie pokladne ŠÚKL od 14.1.2021

12/01/2021

Overovanie bezpečnostných prvkov liekov po 9.2.2021

12/01/2021

Európska lieková agentúra prijala tretiu žiadosť o podmienečnú registráciu vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19

08/01/2021

Vakcína Comirnaty: šesť dávok v jednej liekovke

06/01/2021

Európska lieková agentúra odporučila registráciu druhej vakcíny proti COVID-19

23/12/2020

Zerbaxa (ceftolozán/tazobaktám) 1 g / 0,5 g prášok na infúzny koncentrát: Celosvetové stiahnutie lieku z trhu

23/12/2020

MP 114/2020 Postup pri podávaní zmien, dodatkov a oznámenia o ukončení klinického skúšania liekov 1

21/12/2020

Európska lieková agentúra odporučila registráciu prvej vakcíny proti COVID-19

21/12/2020

Sadzobník výkonov a služieb účinný od 1.1.2021

18/12/2020

Usmernenie k predkladaniu farebných návrhov označovania obalov („mock-up“)

18/12/2020

MP 137/2020 Požiadavky na dokumenty správnej výrobnej praxe pri predkladaní žiadosti o povolenie klinického skúšania 1

17/12/2020

Posunutý harmonogram pre registráciu druhej vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19

16/12/2020

Metamizol: riziko liekom indukovaného poškodenia pečene

15/12/2020

Posunutý harmonogram pre registráciu prvej vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19

08/12/2020

Vývoj vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19 1

07/12/2020

Gliolan (5-aminolevulínová kyselina, 5-ALA): Dôležité informácie o tom, čo robiť v prípade odloženého chirurgického výkonu a informácie o fluorescencii pri gliómoch iného ako vysokého stupňa

03/12/2020

Stiahnutie lieku Losartan Zentiva z trhu

03/12/2020

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 23.-26.11.2020

01/12/2020

Európska lieková agentúra prijala dve žiadosti o podmienečnú registráciu vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19

18/11/2020

Antibiotická rezistencia: Čo môžem urobiť?

09/11/2020

Tecfidera® (dimetylfumarát): aktualizované odporúčania vzhľadom na výskyt prípadov progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie (PML) u pacientov s miernou lymfopéniou

05/11/2020

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 26.-29.10.2020

05/11/2020

Gilenya (fingolimod) – aktualizované odporúčania na minimalizáciu rizika liekom indukovaného poškodenia pečene (DILI)

02/11/2020

#MedSafetyWeek 2020: Každé hlásenie sa počíta

30/10/2020

Esbriet (pirfenidón): Dôležitá aktualizácia informácií o bezpečnosti

30/10/2020

Fluórchinolóny na systémové a inhalačné použitie: riziko regurgitácie/insuficiencie srdcových chlopní

29/10/2020

Antigénové testy na plošné testovanie

21/10/2020

Testy na COVID-19: Otázky a odpovede

15/10/2020

SARAP Modul 1: Aktuálne informácie týkajúce sa MAH vyplývajúce z činností sekcie registrácie, kvality a inšpekcie. Overovanie bezpečnostných prvkov a hlásenie incidentov.

14/10/2020

Liekové riziko 56/2020

09/10/2020

Aktualizácia národnej databázy intervenčných klinických skúšaní

06/10/2020

Závery zo stretnutia výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 28.9.-1.10.2020

01/10/2020

MP 107/2020 - Postup pri podávaní žiadosti o povolenie klinického skúšania liekov 1

01/10/2020

MP 135-2020 Metodický pokyn na podávanie žiadostí, kde SR-ŠÚKL vystupuje ako referenčný štát (RMS) 1

24/09/2020

Pozastavenie registrácie liekov s obsahom ranitidínu

22/09/2020

Odporučenie EMA na použitie dexametazónu na liečbu COVID-19

20/08/2020

Predĺženie prechodného obdobia pri uplatňovaní nariadenia o overovaní pravosti liekov

11/08/2020

TRISENOX (oxid arzenitý) – Riziko chýb v liečbe v dôsledku zavádzania koncentrácie 2 mg/ml

23/07/2020

Upozornenie na falošné samotesty na COVID-19

21/07/2020

Lieky obsahujúce depotné formy leuprorelínu: potreba prísneho dodržiavania pokynov na rekonštitúciu a podávanie s cieľom zníženia rizika chýb pri manipulácii, ktoré môžu viesť k nedostatočnej

03/07/2020

Európska lieková agentúra odporučila registráciu prvého lieku na COVID-19 - Aktualizácia

26/06/2020

Suboxone sublingválne tablety (buprenorfín/naloxón): nepresná informácia v Braillovom písme na HU/CZ/SK obale

25/06/2020

Európska lieková agentúra bude mať novú výkonnú riaditeľku

24/06/2020

Lessons learnt – skúsenosti získané po detekcii nitrózoamínov v liekoch

09/06/2020

EDQM a Európsky liekopis podporuje vývoj vakcíny proti COVID-19 – aktualizácia

29/05/2020

Zrušenie mimoriadnych opatrení Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

27/05/2020

Odporúčané opatrenia k podávaniu oxidu dusného/ekvimolárnych zmesí kyslíka a oxidu dusného pacientom s infekciou COVID-19

27/05/2020

Tolperizón sa má predpisovať iba dospelým pacientom na liečbu spasticity po mozgovej príhode

26/05/2020

Aktualizovaný postup pri podávaní žiadosti o zrušenie rozhodnutia registrácie liekov

26/05/2020

Mimoriadne opatrenia pre klinické skúšania v dôsledku COVID-19 2

18/05/2020

Tematický kurz SARAP – Modul 1 – Aktuálne informácie týkajúce sa MAH vyplývajúce z činností sekcie registrácie, kvality a inšpekcie. Overovanie bezpečnostných prvkov a hlásenie incidentov 1

13/05/2020

Liekové riziko 55/2020

12/05/2020

Zovudex 125 mg (brivudín): potenciálne fatálna toxicita fluoropyrimidínov v prípade podávania krátko pred alebo súčasne s brivudínom alebo do 4 týždňov po ukončení liečby brivudínom

07/05/2020

Typy testov používaných pri diagnostike ochorenia COVID-19

06/05/2020

DEPAKINE A DEPAKINE CHRONO 500 mg (valproát): Karta pre pacientku ako súčasť vonkajšieho obalu lieku a pripomenutie Programu prevencie tehotenstva

04/05/2020

Použitie hydroxychlorochínu (Plaquenil®) v súvislosti s ochorením COVID 19 – Riziko predĺženia QT intervalu a liekových interakcií

24/04/2020

ŠÚKL apeluje na nahlasovanie nežiaducich účinkov u pacientov s COVID-19. Pomôžete tak pri výskume liekov

24/04/2020

Nedostupnosť liekov v čase pandémie COVID-19

17/04/2020

Výkon inšpekcií počas pandémie COVID-19

16/04/2020

Aktualizované odporučenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k samotestom na COVID-19

16/04/2020

Obmedzenia pri používaní cyproterónacetátu z dôvodu rizika meningiómu

09/04/2020

Odporučenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v súvislosti so samotestami na COVID-19

09/04/2020

Výročná správa za rok 2019

08/04/2020

Zmena znenia prílohy V

02/04/2020

5303

02/04/2020

COVID-19: Potenciálne lieky a vakcíny

01/04/2020

Mimoriadne Liekové riziko (COVID-19) 54/2020

30/03/2020

Usmernenie EMA a ŠÚKL k liečbe hypertenzie a ochorení srdca alebo obličiek liekmi ovplyvňujúcimi RAAS systém počas pandémie COVID-19

26/03/2020

Držitelia rozhodnutí o registrácii liekov majú zhodnotiť riziko prítomnosti nitrózoamínov

25/03/2020

COVID-19: Štátny ústav pre kontrolu liečiv varuje pred nákupom falšovaných liekov

25/03/2020

Opatrenie MZ SR týkajúce sa lieku Plaquenil

25/03/2020

Opatrenie MZ SR - Zákaz vývozu liekov, zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro

20/03/2020

Výzva na obmedzenie výdaja a predaja liekov

20/03/2020

Zastavenie používania ulipristalacetátu 5 mg (Esmya) na liečbu myómov maternice počas prehodnocovania rizika poškodenia pečene

18/03/2020

Stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k užívaniu liekov s obsahom ibuprofénu v súvislosti s COVID-19

18/03/2020

Možnosti podania žiadostí na Sekciu registrácie liekov

05/03/2020

Aktualizácia žiadosti o prevod registrácie

28/02/2020

Medzinárodný deň zriedkavých chorôb 1

26/02/2020

Zmeny pri centralizovaných liekoch

31/01/2020

Prechod do ďalšej fázy overovania bezpečnostných prvkov

09/01/2020

Postup pri podávaní žiadosti o zrušenie rozhodnutia registrácie lieku

02/01/2020

Aktualizovaný zoznam monografií Európskeho liekopisu (latinské, anglické a slovenské názvy)

30/12/2019

Liekové riziko 53/2019

19/12/2019

Referáty Topoľčany, Žilina, Košice a Zvolen – zmena miesta výkonu činnosti

18/12/2019

Liek Suboxone – Dovoz cudzojazyčných balení

18/12/2019

Informácia pre držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti – označenia v jazyku národnostných menšín

09/12/2019

Informácie o prítomnosti nečistoty NDMA v niektorých liekoch s obsahom metformínu

25/11/2019

#MedSafetyWeek – Týždeň povedomia o hlásení nežiaducich účinkov liekov

18/11/2019

Budúcnosť antibiotík závisí od každého z nás

14/10/2019

MP 134 - 2020 Metodický pokyn pre žiadateľov o povolenie na zaobchádzanie s liekmi v druhu činnosti výroba humánnych liekov

14/10/2019

MP 133 - 2020 Metodický pokyn pre žiadateľov o povolenie na zaobchádzanie s liekmi v druhu činnosti veľkodistribúcia humánnych liekov

11/10/2019

Tematický kurz SARAP venovaný zmene výdaja liekov, edukačným materiálom a zdravotníckym pomôckam v zmysle novej legislatívy

26/09/2019

Oznam pre držiteľov o archivovaní edukačných materiálov po skončení povinnosti ich distribúcie

23/09/2019

Euthyrox (levotyroxín) tablety so zmeneným zložením pomocných látok: sledovanie pacientov prechádzajúcich na tablety so zmeneným zložením pomocných látok

19/09/2019

Stiahnutie liekov s obsahom ranitidínu

18/09/2019

Pokyny pre žiadateľov o súhlasné stanovisko k žiadosti o povolenie očkovacej kampane

16/09/2019

Metotrexát v indikácii autoimunitných ochorení: odporúčania pri podávaní metotrexátu pre vyvarovanie sa možných fatálnych následkov nesprávneho dávkovania

04/09/2019

Otvorenie nového klientskeho centra

03/09/2019

Vysvetlenie premedikácie s dexametazónom u pediatrických pacientov

27/08/2019

Gilenya (fingolimod) – nová kontraindikácia u gravidných žien a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu

27/08/2019

Dôležité informácie o liečivom prípravku Beriate

27/08/2019

Lieky na parenterálnu výživu: ochrana pred svetlom je nevyhnutná pre zníženie rizika závažných nežiaducich účinkov u predčasne narodených novorodencov

20/08/2019

Tematický kurz SARAP – Modul 2 – Zmena výdaja liekov (OTC/Rx) a edukačné materiály. Zdravotnícke pomôcky v zmysle novej legislatívy.

14/08/2019

LYNPARZA (olaparib): Riziko chýb v liečbe v súvislosti s novou liekovou formou

14/08/2019

Eliquis (apixabán) - písomná informácia lieku Eliquis 5 mg v balení Eliquis 2,5 mg

14/08/2019

Automatické prepojenie na databázu Európskej liekovej agentúry

29/07/2019

Obnovenie výroby očných liekov v Unimed Pharma

24/07/2019

Audit Európskeho riaditeľstva pre kvalitu liekov a zdravotnú starostlivosť v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv

12/07/2019

Dohoda EU-US Mutual Recognition Agreement o uznávaní inšpekcií správnej výrobnej praxe

11/07/2019

Alfanumerické kódy zdravotníckych pomôcok

10/07/2019

Nový regulačný rámec pre ZP a IVD ZP, uplatňovanie MDR a IVDR

05/07/2019

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil stiahnutie lieku Egilok 25 mg až z úrovne pacientov

06/06/2019

Tematický kurz SARAP venovaný novinkám z oblasti registrácie liekov v SR, implementácii FMD a skúsenosti z praxe po 9.2.2019

03/06/2019

Oznam o znižovaní administratívnej záťaže - výpis z registra trestov

28/05/2019

Oznámenia o prerušení, zrušení a obnovení dodávok liekov

28/05/2019

XELJANZ (tofacitinib): obmedzenie užívania tofacitinibu v dávke 10 mg dvakrát denne u pacientov so zvýšeným rizikom pľúcnej embólie

20/05/2019

Apixaban (Eliquis), dabigatranetexilát (Pradaxa), edoxaban (Lixiana/Roteas), a rivaroxaban (Xarelto) sa neodporúčajú pacientom s antifosfolipidovým syndrómom z dôvodu možného zvýšeného rizika

20/05/2019

Lapatinib (Tyverb): dôležitá aktualizácia Súhrnu charakteristických vlastností

06/05/2019

Lartruvo (olaratumab): zrušenie povolenia na uvedenie na trh v EÚ z dôvodu nedostatočnej terapeutickej účinnosti

30/04/2019

Odpovede na otázky o biologických liekoch

23/04/2019

Alemtuzumab (LEMTRADA): Obmedzenie používania z dôvodu závažných bezpečnostných problémov

16/04/2019

Upozornenie na zmenu skladovacích podmienok lieku HAEMOCOMPLETTAN (1g a 2g)

12/04/2019

Oznam pre držiteľov registrácií - Oznámenia o prerušení, zrušení alebo obnovení dodávok humánneho lieku na slovenský trh

11/04/2019

Aktualizácia informácií k pozastaveniu výroby v Unimed Pharma

08/04/2019

Tematický kurz SARAP - MODUL 1 – Novinky z oblasti registrácie liekov v SR. Implementácia FMD a skúsenosti z praxe po 9.2.2019

08/04/2019

Nedostupnosť lieku Lexaurin

04/04/2019

Systémové a inhalačné chinolónové a fluórchinolónové antibiotiká - riziko dlhotrvajúcich, invalidizujúcich a potenciálne ireverzibilných nežiaducich účinkov a obmedzenia ich používania

02/04/2019

Výročná správa o činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv za rok 2018

28/03/2019

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vyzýva na obmedzenie používania fluorochinolónových antibiotík

27/03/2019

XELJANZ (tofacitinib): zvýšené riziko pľúcnej embólie a mortality u pacientov s reumatoidnou artritídou, ktorí v klinickom skúšaní užívali tofacitinib v dávke 10 mg dvakrát denne

19/03/2019

Pozastavenie výroby v spoločnosti Unimed Pharma, s.r.o.

11/03/2019

Intravitreálny implantát OZURDEX® 700 mikrogramov (dexametazón): Aktualizované informácie k problému so silikónovými časticami: Dodávka nových zásob bez nedostatku v kvalite

07/03/2019

BREXIT bez dohody a zdravotnícke pomôcky – pokyny pre výrobcov a splnomocnencov, dovozcov a distribútorov

18/02/2019

Aktualizácia zoznamov výrobcov a veľkodistribútorov

11/02/2019

Lieky s obsahom sartanov: testovanie šarží a preskúmanie výrobných procesov

08/02/2019

Spoločné vyhlásenie ŠÚKL a SOOL k spusteniu nového systému na overovanie liekov

05/02/2019

Lieky obsahujúce karbimazol alebo tiamazol (synonymum: metimazol): (1) riziko akútnej pankreatitídy a (2) dôrazné odporúčanie antikoncepcie

04/02/2019

Usmernenie SLeK a SOOL k overovaniu bezpečnostných prvkov liekov

28/01/2019

LARTRUVO (olaratumab): výsledky vyžiadanej post-registračnej štúdie nepotvrdili klinický benefit olaratumabu v schválenej indikácii

24/01/2019

ŠÚKL nariadil stiahnutie lieku OLYNTH HA 0,1% z úrovne pacientov

21/01/2019

Ibalgin 200 a Ibalgin 400: pridanie novej pomocnej látky - monohydrát laktózy

18/01/2019

Oznam o pripomienkovaní článkov navrhovaných do Paediatric Formulary

16/01/2019

Kyselina deoxycholová (Belkyra 10 mg/ml): Riziko nekrózy v mieste podania injekcie

14/01/2019

Výzva pre držiteľov rozhodnutia o registrácii na implementáciu časti 17 a 18 u liekov, ktoré musia byť vybavené bezpečnostnými prvkami

10/01/2019

Aktualizácia informácií o bezpečnostných prvkoch

18/12/2018

Formáty registračnej dokumentácie predkladanej na ŠÚKL od 1.1.2019

17/12/2018

Žiadosť o nahliadnutie do registračnej dokumentácie humánneho lieku

19/11/2018

Európska kampaň na podporu hlásení nežiaducich účinkov

19/11/2018

Valproát: nové obmedzenia užívania, zavedenie Programu prevencie tehotenstva

12/11/2018

Štátny ústav pre kontrolu liečiv sa zapája do Svetového týždňa povedomia o antibiotikách

09/11/2018

Liekové riziko 51/2018

08/11/2018

Prepojenie na databázu Európskej liekovej agentúry

31/10/2018

Nedostupnosť lieku Rivotril

23/10/2018

List zainteresovaným stranám o uplatňovaní bezpečnostných prvkov

23/10/2018

Zrušenia registračných rozhodnutí v súlade s § 56 ods. 4, zákona o lieku č. 362/2011

22/10/2018

Fluórchinolóny na systémové a inhalačné použitie: riziko aneuryzmy a disekcie aorty

19/10/2018

Retinoidy (acitretín, adapalén, alitretinoín, bexarotén, izotretinoín, tazarotén a tretinoín) – aktualizované informácie o teratogenite a psychických poruchách

17/10/2018

Hydrochlorotiazid – riziko nemelanómovej rakoviny kože (bazocelulárny karcinóm, skvamocelulárny karcinóm)

17/10/2018

Informácie o databáze liekov ŠÚKL

12/10/2018

Tematický kurz SARAP venovaný témam Legislatívne zmeny a ich implementácia v prostredí registrácie liekov v SR a Implementácia FMD

11/10/2018

Sildenafil (REVATIO a VIAGRA) sa nemá používať na liečbu vnútromaternicovej retardácie rastu plodu

03/10/2018

Xarelto (rivaroxaban) - nárast počtu úmrtí u pacientov po transkatetrovej výmene aorrtálnej chlopne v predčasne ukončenom klinickom skúšaní

27/09/2018

Keppra (levetiracetam) - aktualizácia údajov o používaní počas tehotenstva

27/09/2018

ŠÚKL varuje pre nákupom zdravotníckych pomôcok cez zľavový klub

14/09/2018

Varovanie pred internetovým predajom neregistrovaných liekov určených na liečbu erektilnej dysfunkcie

04/09/2018

Zrušené registrácie v júni a júli 2018

24/08/2018

Nový sadzobník výkonov a služieb

24/08/2018

Tematický kurz SARAP – MODUL 2 – Legislatívne zmeny a ich implementácia v prostredí registrácie liekov v SR. Implementácia FMD

20/08/2018

Liekové riziko 50/2018

17/08/2018

Riziko aortitídy pre liekovú skupinu faktorov stimulujúcich kolónie granulocytov (G-CSF) (filgrastim, lenograstim, lipegfilgrastim, pegfilgrastim)

16/08/2018

Biologicky podobné lieky nie sú napodobneniny

06/08/2018

Zinbryta (daklizumab beta) - prípady imunitne sprostredkovanej encefalitídy, vrátane encefalitídy s protilátkami proti NMDA receptorom, hlásené niekoľko mesiacov po ukončení liečby

06/08/2018

Xofigo (chlorid radnatý 223) - nové obmedzenia používania v dôsledku zvýšeného rizika zlomenín a trendu k zvýšenej úmrtnosti

06/08/2018

Usmernenie ku konaniu (referral procedure) EMEA/H/A-31/1454 pre valproany a podobné účinné látky

02/08/2018

Aktualizácia informácií o preskúmaní liekov s účinnou látkou valsartan

01/08/2018

Metodické pokyny pre žiadateľov o vydanie povolení na výrobu a veľkodistribúciu humánnych liekov

30/07/2018

Infúzne roztoky hydroxyetylškrobu (HES) : nové opatrenia na posilnenie existujúcich obmedzení kvôli zvýšenému riziku renálnej dysfunkcie a mortality u kriticky chorých pacientov a pacientov

30/07/2018

DHPC Esmya - nová kontraindikácia, požiadavky na monitorovanie pečene a obmedzenie indikácie

20/07/2018

DHPC Spinraza

17/07/2018

Zrušené registrácie v máji 2018

17/07/2018

Zrušené registrácie v apríli 2018

13/07/2018

DHPC DAXAS

06/07/2018

Aktualizované informácie o stiahnutí liekov s obsahom účinnej látky valsartan z trhu

05/07/2018

DHPC Tecentriq - obmedzenie indikácií v liečbe lokálne pokročilého alebo metastatického uroteliálneho karcinómu u dospelých, pre ktorých nie je vhodná liečba chemoterapia na báze cisplatiny

04/07/2018

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí liekov s účinnou látkou valsartan z trhu

03/07/2018

DHPC Keytruda - obmedzenie indikácií v liečbe lokálne pokročilého alebo metastatického uroteliálneho karcinómu u dospelých, u ktorých nie je vhodná liečba chemoterapiou obsahujúcou cisplatinu

29/06/2018

Formáty registračnej dokumentácie predkladanej na ŠÚKL od 1.7.2018

27/06/2018

Odcudzené lieky počas transportu v Rakúsku

19/06/2018

DHPC Cetrotide 0,25 mg (cetrorelix acetát) prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok: riziko vytrhnutia piestu z novej injekčnej striekačky pri naťahovaní lieku s následnou stratou sterility pr

18/06/2018

Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou - Sofar

18/06/2018

Odcudzené lieky počas transportu v Taliansku

05/06/2018

Zrušené registrácie v marci 2018

31/05/2018

Návšteva predstaviteľov Holandskej liekovej agentúry v ŠÚKL

31/05/2018

Tematický kurz SARAP venovaný téme Nové legislatívne prostredie v oblasti zdravotníckych pomôcok a registrácie liekov

30/05/2018

 Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou - NETPHARMA

28/05/2018

Tivicay (dolutegravir), Triumeq (dolutegravir, abakavir, lamivudín), Juluca (dolutegravir, rilpivirín): defekty neurálnej trubice hlásené u dojčiat narodených ženám liečeným dolutegravirom v

24/05/2018

Odcudzené lieky v Taliansku, máj 2018

22/05/2018

Odcudzené lieky v Rumunsku

22/05/2018

Odcudzené lieky v Taliansku 1

16/05/2018

Možnosť odberu noviniek z webových stránok ŠÚKL

16/05/2018

Xgeva (denosumab) - riziká nových primárnych malignít

09/05/2018

Prítomnosť pyrolizidínových alkaloidov v rastlinných liekoch

04/05/2018

Liekové riziko 49/2018

03/05/2018

Oznam o zverejňovaní edukačných materiálov

02/05/2018

DHPC Azithromycin 2 5 2018.pdf Azitromycín - zvýšená miera relapsov hematologických malignít a mortality u pacientov po transplantácii hematopoetických kmeňových buniek (HSCT) liečených azitr

02/05/2018

DHPC Katadolon_9 4 2018.pdf Katadolon (flupirtin) - lieky obsahujúce flupirtín už viac nebudú dostupné na trhu EÚ

27/04/2018

Zrušené registrácie vo februári 2018

27/04/2018

Výročná správa o činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv za rok 2017

19/04/2018

Expertmi odsúhlasené informácie o biologicky podobných liekoch

16/04/2018

ŠÚKL vyzýva na zapojenie sa do verejného vypočutia ohľadom antibiotík

09/04/2018

Verejné vypočutie na tému chinolónové a fluorochinolónové antibiotiká

05/04/2018

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na sociálnych sieťach

04/04/2018

DHPC_Trisenox_23 3 2018 .pdf Trisenox (oxid arzenitý) - počas nedostatku dodávok na trh je náhrada liekom Phenasen

28/03/2018

V EÚ schválili zrušenie registrácie liekov s obsahom flupirtínu

28/03/2018

Schválenie nových opatrení v súvislosti s valproátom

23/03/2018

DHPC Maxipime 23.3.2018.pdf Maxipime 1 g (cefepím) - riziko závažných nežiaducich reakcií u pacientov s poruchou funkcie obličiek, ktorí dostali dávky prekračujúce odporúčania

21/03/2018

Memorandum of Understanding

20/03/2018

Doreta SR 75mg/650 mg tablety (paracetamol, tramadol) - dočasné pozastavenie rozhodnutia o registrácii pre komplexnosť a obťažnosť liečby predávkovania

20/03/2018

Xofigo (chlorid radnatý 223) - kontraindikovaný v kombinácii s abirateónom a prednizónom/prednizolónom

15/03/2018

Bezpečnostné prvky

14/03/2018

Zinbryta (daklizumab beta) - pozastavenie rozhodnutia o registrácii v Európskej únii

08/03/2018

EMA odporučila okamžité pozastavenie registrácie lieku Zinbryta a jeho stiahnutie z obehu

07/03/2018

Falzifikát lieku CellCept zachytený v Nemecku

06/03/2018

Štátny ústav pre kontrolu liečiv s novým dizajnom web stránky

06/03/2018

Zrušené registrácie v roku 2017

06/03/2018

Zrušené registrácie v januári 2018

06/03/2018

Registrácie v roku 2017

05/03/2018

Aktualizácia pokynov týkajúcich sa zasielania hlásení podozrení na nežiaduce účinky liekov

22/02/2018

TEMATICKÝ KURZ SARAP – MODUL 1 – NOVÉ LEGISLATÍVNE PROSTREDIE V OBLASTI ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK A REGISTRÁCIE LIEKOV

19/02/2018

ESMYA (ulipristalacetát) - obmedzenie použitia, dôležité nové varovania upozorňujúce na závažné poškodenie pečene a odporúčania pre sledovanie pečeňových funkcií

14/02/2018

Odcudzené lieky v Taliansku

14/02/2018

Odcudzené balenia lieku Mandolgin

13/02/2018

Stretnutie zástupcov ŠÚKL a SOOL

01/02/2018

Slovensko vstupuje do centralizovaného procesu hodnotenia liekov v EÚ

29/01/2018

Stretnutia generálnej tajomníčky služobného úradu a riaditeľky ŠÚKL Bratislava s prezidentom Slovenskej lekárnickej komory

26/01/2018

Spolupráca Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv SR a rakúskej liekovej agentúry AGES

24/01/2018

ŠÚKL upozorňuje na internetový predaj liekov neznámeho pôvodu

19/01/2018

Informácie o výskyte falzifikátu lieku Alimta

18/01/2018

CellCept, MYFORTIC, Myfenax, Mykofenolát mofetil Sandoz (mofetilmykofenolát (MMF) / Kyselina mykofenolová (MPA)) - upravené odporúčania na antikoncepciu

28/12/2017

Oznam o účinnosti doplnkov 9. vydania Európskeho liekopisu v roku 2018

28/12/2017

Liekové riziko 48/2017

22/12/2017

Kontrastné látky obsahujúce gadolínium - Aktualizované odporúčania po revízii retencie gadolínia v mozgu a iných tkanivách

22/12/2017

Odcudzené balenia liekov Baraclude a Benepali

22/12/2017

Falzifikáty liekov Artipla a Avonex zachytené v Nemecku

21/12/2017

Falzifikát lieku Velcade zachytený v Holandsku

21/12/2017

Formát eCTD povinný od 1. januára 2018 pre všetky EÚ podania

21/12/2017

QRD templáty

21/12/2017

Usmernenie k uvádzaniu hlavičiek na textoch súhrnu charakteristických vlastností lieku, písomnej informácie pre používateľa, označenia obalu od 01.01.2018

13/12/2017

Exjade (deferasirox) - ukončenie dodávok dispergovateľných tabliet

13/12/2017

Litak (Kladribín) - riziko progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie (PLM)

08/12/2017

Eligard (leuprolelíniumacetát) - chyby v liečbe spojené s únikom lieku spôsobené prílišným utiahnutím bezpečnostnej ihly

08/12/2017

Informácie o výskyte falzifikátov lieku Sprycel

01/12/2017

Enterol (saccharomyces boulardii) - kontraindikácia u kritických chorých alebo imunokompromitovaných pacientov

28/11/2017

Misoprostol (Misodel) - hlásenia nadmerných kontrakcií, ktoré nemusia reagovať na tokolytickú liečbu

28/11/2017

Daklizumab (Zinbryta) - obmedzenia v používaní v súvislosti s rizikom fulminantného zlyhania

16/11/2017

Fingolimod (Gilenya) - kontraindikácie u pacientov s ochorením srdca

23/10/2017

Usmernenie počas prerušenia činnosti databázy EudraVigilance

20/10/2017

Tematický kurz SARAP venovaný téme - Aktuálne informácie a postupy v SR nadväzujúce na zmeny v EÚ legislatíve v oblasti kvality a registrácie liekov

19/10/2017

Európsky audit BEMA IV

05/10/2017

Exjade filmom obalené tablety (deferasirox) - riziko pochybenia v liečbe pri novej liekovej forme

28/09/2017

Aranesp, NeoRecormon, Mincera, Binocrit, Biopoin (ľudské epoetíny) - nové upozornenia na závažné kožné reakcie

19/09/2017

Prieskum o hlásení podozrení na nežiaduce účinky liekov

23/08/2017

Gentamicin Sandoz® 80 mg2 ml injekčný roztok - stopové množstvo histamínu v liečive

15/08/2017

Tematický kurz SARAP - MODUL 2 - Aktuálne informácie a postupy v SR nadväzujúce na zmeny v EÚ legislatíve v oblasti kvality a registrácie liekov

14/08/2017

Metylprednizolón 40 mg (s obsahom laktózy)

07/08/2017

Oznam pre držiteľov registrácie liekov

02/08/2017

Trisenox (oxid arzenitý) - zvážte alternatívne možnosti liečby u niektorých novodiagnostikovaných pacientov pre hroziaci nedostatok lieku

18/07/2017

Imbruvica (iIbrutinib) - riziko reaktivácie hepatitídy B: Pred začatím liečby liekom IMBRUVICA sa má zistiť stav vírusu hepatitídy B.

13/07/2017

DHCP_Zinbryta_Biogen Slovakia_13 07-2017.pdf Zinbryta (daklizumab) - obmedzenie použitia o ohľadom na fatálne zlyhanie pečene

12/07/2017

Európska lieková agentúra (EMA) uskutoční prvé ,,verejné vypočutie“

10/07/2017

Ketoconazole HRA 200 mg tablety (ketokonazol) – informácia o riziku hepatotoxicity

07/07/2017

Európska komisia hľadá vedeckých expertov na pozíciu nezávislého PRAC experta

16/06/2017

DepoCyte sus inj 1x5 ml/50 mg (lipozomálny cytarabín) – aktualizácia informácie o obmedzených dodávkach lieku

26/05/2017

Nové nariadenia o zdravotníckych pomôckach nadobudli účinnosť

23/05/2017

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1011z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenia Rady (

10/05/2017

Tematický kurz SARAP venovaný téme Pharmacovigilance & Regulatory

19/04/2017

Cotellic (kobimetinib) – upozornenia týkajúce sa krvácania a rabdomyolýzy vrátane nových odporúčaní na úpravu dávky

13/04/2017

Činnosť ŠÚKL v roku 2016

12/04/2017

Clexane (enoxaparín sodný) – upresnenie vyjadrenia sily, dávkovania pri hlbokej žilovej trombóze (HŽT) / pľúcnej embolizácii (PE) a použitia u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek

07/04/2017

Erythromycini ethylsuccinas (0274) – rýchla implementácia

04/04/2017

Levact (bendamustin) – zaznamenanie zvýšenej úmrtnosti v rámci posledných štúdií

31/03/2017

Povinnosť eCTD formátu registračnej dokumentácie

27/03/2017

Pradaxa (dabigatranetexilat) – zmena farby kapsúl Pradaxa 75 mg, Pradaxa 110 mg a Pradaxa 150 mg

21/03/2017

Herceptin (trastuzumab) – Pripomenutie dôležitosti usmernenia pre sledovanie funkcie srdca s cieľom znížiť výskyt a závažnosť dysfunkcie ľavej komory a kongestívneho srdcového zlyhania

02/03/2017

DepoCyte sus inj 1x5 ml/50 mg (lipozomálny cytarabín) – informácia o obmedzených dodávkach lieku

28/02/2017

28. február je medzinárodný deň zriedkavých chorôb

02/02/2017

Tematický kurz SARAP - MODUL 1 – Pharmacovigilance & Regulatory

23/01/2017

Oznámenie k založeniu Národnej organizácie pre overovanie liekov

13/01/2017

Zoznam liekov, pre ktoré boli vydané rozhodnutia o nepovolení vývozu zo SR

13/01/2017

Usmernenie o nových pokynoch k oznamovaniu vývozu humánneho lieku

22/12/2016

Cometriq (cabozantinib) - Zastaraná verzia písomnej informácie pre používateľa v niektorých baleniach

12/12/2016

Ammonaps (nátriumfenylbutyrát) tablety sa majú používať iba v prípade, ak nie je k dispozícii žiadna alternatívna liečba

08/12/2016

ŠÚKL a ÚŠKVBL hosťovali po druhýkrát zasadnutie riaditeľov liekových agentúr

05/12/2016

Keppra 100 mg/ml perorálny roztok (levetiracetam) – riziko výskytu chýb v liečbe spojených s predávkovaním

09/11/2016

Predsednícke zasadnutia ŠÚKL pokračovali témou zdravotníckych pomôcok a komunikácie s verejnosťou

07/11/2016

Otezla (apremilast) – nové dôležité informácie o suicidálnych predstavách a chovaní

07/11/2016

Revlimid (lenalidomid) – nové dôležité odporúčania týkajúce sa vírusovej reaktivácie

07/11/2016

Štátny ústav pre kontrolu liečiv spúšťa kampaň na hlásenie podozrení na vedľajšie účinky liekov

28/10/2016

Blincyto (blinatumomab) – riziko pankreatitídy

18/10/2016

LISVY - stiahnutie lieku z dôvodu odchýlky od registrovanej špecifikácie

29/09/2016

LIEKOVÉ RIZIKO 46/2016

12/09/2016

V Bratislave zasadali riaditelia liekových agentúr

07/09/2016

Zydelig (idelalisib) – aktualizácia opatrení na minimalizovanie rizika závažných infekcií

06/09/2016

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1443 z 29. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, pokiaľ ide o zaradeni

18/08/2016

Informácia o vydanom predbežnom opatrení - Ing. Andrej Džadoň-MEDSERVIS

04/08/2016

Neotigason (acitretín) – závažné riziko teratogenity a riziko so súbežnou konzumáciou alkoholu a darovaním krvi

04/08/2016

Adempas (riociguát) – Nová kontraindikácia u pacientov s pľúcnou hypertenziou súvisiacou s idiopatickými intersticiálnymi pneumóniami (PH-IIP)

01/07/2016

Prioritou ŠÚKL v čase EÚ predsedníctva bude najmä optimalizácia regulačných procesov a riešenie témy nedostupnosti liekov

27/06/2016

Thalidomide Celgene (talidomid) - riziko vírusovej reaktivácie a pľúcnej hypertenzie

13/06/2016

ERIVEDGE (vismodegib) - riziko predčasnej fúzie epifýz

01/06/2016

Tematický kurz SARAP venovaný téme zdravotnícke pomôcky

26/05/2016

Implementácia internetového loga a podpísanie Sublicenčných zmlúv o používaní loga

24/05/2016

Štátny ústav pre kontrolu liečiv hostil odborný seminár zameraný na detekciu signálov

10/05/2016

Činnosť ŠÚKL v roku 2015

05/05/2016

INVOKANA (kanagliflozín) a VOKANAMET (kanagliflozín, metformín) - riziko amputácií dolnej končatiny (predovšetkým prstov na nohe)

25/04/2016

LIEKOVÉ RIZIKO 45/2016

22/04/2016

Imnovid (palidomid) – pred začatím liečby palidomidom sa má stanoviť status hepatitídy B

15/04/2016

Bioparox (fusafungín) – lieky s obsahom fusafungínu na ústne a nosové použitie nebudú viac dostupné na trhu

12/04/2016

Inhibítory BCR-ABL tyrozínkináz (imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib) – potreba skríningu pacientov na prítomnosť vírusu hepatitídy B pred liečbou v dôsledku rizika reaktivác

12/04/2016

Tarceva (erlotinib) – indikácia udržiavacej liečby prvej línie teraz obmedzená na pacientov, ktorých tumory prechovávajú aktivujúcu mutáciu EGRF

08/04/2016

Tematický kurz SARAP - MODUL 2 - Zdravotnícke pomôcky

05/04/2016

V EÚ sa ruší registrácia liekov s obsahom fusafungínu

24/03/2016

Zydelig (idelalisib) – obmedzenia týkajúce sa používania lieku po nových výsledkoch klinických štúdií

24/03/2016

Xofigo (rádium-223) – zmena štandardného referenčného materiálu

21/03/2016

Tysabri (natalizumab)– aktualizované opatrenia na minimalizovanie rizika progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie (PML)

21/03/2016

Zaltrap (aflibercept)– informácie o riziku osteonekrózy čeluste

21/03/2016

Inhibítory SGLT2 (Invokana, Vokanamet, Forxiga, Xinduo, Jandiance, Synjardy)– aktualizované odporúčania pre riziko diabetickej ketoacidózy

04/03/2016

Tematický kurz SARAP: Regulačné požiadavky pre žiadateľov o registráciu liekov

12/02/2016

Tachosil (ľudský fibrinogén/ ľudský trombín) – nové odporúčania na zmiernenie rizika črevnej obštrukcie

18/01/2016

Stanovisko ŠÚKL v súvislosti s klinickým skúšaním vo Francúzsku

07/01/2016

ŠÚKL zavádza elektronický spôsob hlásenia podozrení na NÚL 1

07/01/2016

Viekirax a Viekirax spolu s Exvierou sa neodporúčajú u pacientov s poškodením funkcie pečene triedy B podľa Childa-Pugha

07/01/2016

Gilenya (fingolimod) – riziká súvisiace s účinkami na imunitný systém

09/12/2015

Mykofenolat mofetil Sandoz, Myfenax, Myfortic (mykofenolátmofetil) – závažné riziko teratogenity - odporúčania na prevenciu gravidity pre ženy a mužov

01/12/2015

Zmena spôsobu výdaja liekov Stopex na suchý kašeľ tablety 30x30 mg a Stopex junior 15 mg tablety od 1.12.2015

30/11/2015

Lidocain EGIS 10% derm.rozt.aerodisperzia - Zhrnutie k hláseniu o kvalite

23/11/2015

Tecfidera (dimetylfumarát) – nové pravidlá na minimalizáciu rizika PML – zvýšené monitorovanie a pravidlá na ukončenie liečby

20/11/2015

Factor VII NF Baxter (koagulačný faktor VII): Nepresnosť v SPC a PIL

20/11/2015

Thalidomide Celgene (talidomid): Úvodná dávka talidomidu sa má v kombinácii s melfalánom u pacientov vo veku nad 75 rokov znížiť

20/11/2015

CellCept (mykofenolátmofetil) – závažné riziko teratogenity - odporúčania na prevenciu gravidity pre ženy a mužov

18/11/2015

LIEKOVÉ RIZIKO 44/2015

12/11/2015

Aktualizácia informácie týkajúcej sa implantátov od výrobcu SILIMED–lndustria de lmplantes Ltda, Brazília 1

06/11/2015

Odklad vykonateľnosti rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR č. S 06484-OP-2014 zo dňa 23.2.2015 v spojení s rozhodnutím Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv č. 3430/2012/600 zo dňa 02.05.

03/11/2015

Základné informácie pre elektronické podávanie dokumentácie portálom CESP

02/11/2015

Xalkori (krizotinib): Upozornenia týkajúce sa srdcového zlyhania

02/11/2015

Zelboraf (vemurafenib): Zosilnenie toxicity rádioterapie

09/10/2015

Nové internetové logo zaručí bezpečnosť nákupu liekov cez internet

08/10/2015

Aktualizácia informácie týkajúcej sa implantátov od výrobcu SILIMED–lndustria de lmplantes Ltda, Brazília

05/10/2015

Oznam o účinnosti 2.vydania Slovenského farmaceutického kódexu

29/09/2015

Aktuálna informácia týkajúca sa prsníkových implantátov od výrobcu SILIMED–lndustria de lmplantes Ltda, Brazília

21/09/2015

Oznam o účinnosti doplnkov 8. vydania Európskeho liekopisu v roku 2016

04/09/2015

Bioparox (fusafungín): Nové kontraindikácie a odporúčania k minimalizácii rizika závažných alergických reakcií

04/09/2015

Epirubicín hydrochlorid – pokyny pre zdravotníckych pracovníkov na zabránenie možných omylov v dávkovaní

04/09/2015

Xgeva (denosumab): Nová kontraindikácia a zavedenie informačnej karty pacienta ako opatrenie na minimalizáciu rizika vzniku osteonekrózy čeľuste

06/08/2015

Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou - D-Pharm Slovakia

27/07/2015

Prolia (denosumab): Zavedenie informačnej karty pacienta ako opatrenie na minimalizáciu rizika vzniku osteonekrózy čeľuste

07/07/2015

INVOKANA, VOKANEMET, FORXIGA, XIGDUO, JARDIANCE (inhibítory SGLT2) – riziko diabetickej ketoacidózy

07/07/2015

KINERET 100 mg a 100 mg/0,67 ml inj. roztok (anakinra) – reklamácie lieku týkajúce sa výskytu pevnej hmoty viditeľnej na povrchu ihly.

16/06/2015

Tematický kurz SARAP bol venovaný úlohám vyplývajúcim z farmakovigilančnej legislatívy

01/06/2015

Liekové riziko 43/2015

20/05/2015

Informácie pre lekárnikov v súvislosti s výdajom núdzovej antikoncepcie

05/05/2015

Harvoni (sofosbuvir+ledipasvir) a kombinácia Daklinza (daklatasvir) plus Sovaldi (sofosbuvir) - riziko klinicky významných arytmií pri súbežnom podávaní s amiodarónom

29/04/2015

GILENYA (fingolimod) – prvý prípad progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie u pacienta so sclerosis multiplex

29/04/2015

IMNOVID (pomalidomid) – nové rady pre minimalizáciu rizika hepatotoxicity, intersticiálnej choroby pľúc a srdcového zlyhania

24/04/2015

Činnosť štátneho ústavu v roku 2014

15/04/2015

ATARAX (hydroxyzin) – nové obmedzenie pre ďalšiu minimalizáciu známeho rizika predĺženia QT intervalu

15/04/2015

Tématický kurz SARAP - MODUL 1 – Pharmacovigilance & Safety (Regulatory)

01/04/2015

Informácia o zmene spôsobu výdaja lieku MYCOMAX 1 x 150 mg

18/03/2015

Informácie o zmene spôsobu výdaja lieku STOPEX na suchý kašeľ tbl 30x30 mg a STOPEX Junior 15 mg tablety tbl 30x15 mg

02/03/2015

Aktualizácia informácií o liekoch s obsahom ambroxolu a bromhexínu v súvislosti s rizikom alergie a kožných reakcií

27/02/2015

V EÚ je registrovaných 83 „orphan“ liekov

29/01/2015

Vyhlásenie spoločnosti Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku Apstar 35 mg, tablety s predĺženým uvoľňovaním

28/01/2015

Stanovisko ŠÚKL k odporúčaniu EMA pozastaviť registrácie viacerých liekov

05/01/2015

INOmax (oxid dusnatý) – chybný ventil v niektorých fľašiach môže predčasne zastaviť podávanie plynu

22/12/2014

Lieky obsahujúce valproát: riziko vzniku vrodených malformácií a vývojových problémov u detí, ktorých matky užívali valproát počas tehotenstva

16/12/2014

CellCept (mykofenolát mofetil) – nové upozornenie na riziko hypogamaglobulinémie a bronchiektázie

16/12/2014

Procoralan/Corlentor (ivabradín hydrochlorid) – nová kontraindikácia a odporúčanie na minimalizáciu rizika kardiovaskulárnych príhod a závažnej bradykardie

05/12/2014

Tecfidera (dimetylfumarát) – progresívna leukoencefalopatia u pacienta s ťažkou dlhotrvajúcou lymfopéniou

05/12/2014

Eligard (leukoprelinacetát) – Riziko nedostatočnej účinnosti pri nesprávnom postupe jeho rekonštitúcie a pri nesprávnom použití

03/11/2014

Liekové riziko 42/2014

10/10/2014

Vectibix (panitumumab) – Upozornenie na chybný preklad v súhrne charakteristických vlastností lieku

07/10/2014

Aceklofenak – nové kontraindikácie a upozornenia

07/10/2014

SonoVue (síran hexafluoridu) – Upravené kontraindikácie, varovania a opatrenia

02/10/2014

ŠÚKL vypracoval prvú časť 2. vydania Slovenského farmaceutického kódexu

24/09/2014

Informácie k pozastaveniu používania jednej šarže vakcíny INFANRIX HEXA v ČR

10/09/2014

Prolia (denosumab) – minimalizácia rizika osteonekrózy čeľuste a hypokalciémie

10/09/2014

Xgeva (denosumab) – minimalizácia rizika osteonekrózy čeľuste a hypokalciémie

02/09/2014

Interferóny beta – riziko trombotickej mikroangiopatie a nefrotického syndrómu

19/08/2014

Simulect (basilixumab) – používanie iba v schválených indikáciách

17/07/2014

Podpredsedníčka senátu ČR navštívila ŠÚKL

02/07/2014

Informácie o internetovom výdaji humánnych liekov v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z.

17/06/2014

Lieky, ponúkané nezákonne cez internet, nespĺňajú požadované parametre

11/06/2014

Informácie o výskyte falzifikátov lieku Herceptin v niektorých krajinách EÚ

11/06/2014

Procoralan/Corlentor (ivabradín) – predchádzanie potenciálne nebezpečnej bradykardie

23/05/2014

Obmedzenie používania liekov s obsahom domperidónu

22/05/2014

TEMATICKÝ KURZ SARAP: MODUL 1 – Postregistračná kontrola

15/05/2014

Opätovná výzva na zvýšenú opatrnosť pri nákupe liekov prostredníctvom internetu

07/05/2014

Nové odporúčania pri užívaní liekov s obsahom zolpidemu

29/04/2014

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia č.j. 3430/2012/600

24/04/2014

Činnosť štátneho ústavu v roku 2013

15/04/2014

Tematický kurz SARAP: Skúsenosti a poznatky z eCTD

01/04/2014

Obmedzenie používania liekov s obsahom diacereínu

27/03/2014

Protelos/Osseor (stroncium ralenát) – nové obmedzenie v indikácii a odporúčania na monitorovanie

26/03/2014

Oznam pre držiteľov rozhodnutia o registrácii liekov – preberanie rozhodnutí/potvrdení

11/03/2014

Periolimel/Olimel (parenterálna výživa)– zníženie maximálnej rýchlosti podávania infúzie u detí od 2 do 11 rokov

27/02/2014

EMA odporúča prijatie ďalších obmedzení pri používaní lieku Protelos

30/01/2014

Kombinovaná HAK: posúdenie rizika tromboembólie medzi jednotliými liekmi

30/01/2014

Abraxane (paklitaxel vo forme nanačastíc) – viditeľné vlánka v intravenóznom infúznom vaku

30/01/2014

Metoclopramid – aktualizácia indikácií a zmeny dávkovania za účelom zníženia nežiaducich účinkov

27/01/2014

Upozornenie na potrebu výmeny lieku JEXT 150 μg a 300 μg

20/01/2014

Increlex (mekasermin) – obnovenie dodávok lieku

31/12/2013

Efient (prasugrel) – zvýšené riziko krvácania pri podaní pred diagnostickou koronárnou angiografiou

31/12/2013

Arzerra (ofatumumab) – skríning hepatitídy B u všetkých pacientov pred liečbou

31/12/2013

Anavenol – ukončenie výroby a distribúcie, zrušenie registrácie

31/12/2013

Erbitux (cetuximab) – dôležitosť zisťovania divokého typu génov RAS pred liečbou

11/12/2013

ŠÚKL nepovolil vývoz ďalších 17 liekov

05/12/2013

Tematický kurz SARAP: Modulu 2: regulatory & clinical

05/12/2013

Temozolomid – potreba vyšetrovania pečene pre možnú závažnú hepatálnu toxicitu

05/12/2013

Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát (karboplatina) – možnosť tvorby kryštalických častíc

02/12/2013

EMA ukončila prehodnocovanie bezpečnosti kombinovanej hormonálnej antikoncepcie

22/11/2013

Gileya (fingolimod) – hemofagocytový syndróm

18/11/2013

Lutinus – zmena farby blistra a tabliet u šarže č. 0804.207A-1

15/11/2013

Riziko závažnej alergickej reakcie pri intravenózne podávaných liekoch s obsahom železa

14/11/2013

MabThera (rituximab) – skríning hepatitídy pred začatím liečby

14/11/2013

Jevtana ( ) – potenciálna medikačná chyba pri príprave infúzneho roztoku

14/11/2013

Numeta G16E – možné riziko vzniku hypermagneziémie

06/11/2013

Lieky s obsahom hydroxyetyl škrobu – obmedzenie indikácií a nové kontraindikácie

05/11/2013

Diklofenak – nové kontraindikácie a upozornenia

28/10/2013

Risperidón a paliperidón - riziko peroperačného syndrómu vlajúcej dúhovky u pacientov podstupujúcich operáciu katarakty

28/10/2013

Valdoxan (agomelatín) – význam sledovania funkcie pečene a nová kontraindikácia

25/10/2013

ŠÚKL nariadil stiahnutie dvoch šarží lieku NovoMix 30 FlexPen z trhu

25/10/2013

NovoMix 30 FlexPen - oznamy držiteľa registrácie pre odbornú verejnosť a pacientov

25/09/2013

Otázky a odpovede k stiahnutiu lieku PARALEN GRIP CHRÍPKA A BOLESŤ

19/09/2013

Lariam (meflochin) – riziko neuropsychiatrických reakcií

19/09/2013

Neupogen (filgrastim), Neulasta (pegfilgastrim) – riziko kapilárneho presakovania

19/09/2013

Nizoral (ketokonazol) 200 mg tablety– pozastavenie registrácie v Európskej únii

20/08/2013

Zofran (ondansetron) – najnovšia informácia o dávkovaní pri intravenóznom podaní

20/08/2013

Vectibix (panitumumab) – dôležitosť stanovenia stavu génu RAS divokého typu

20/08/2013

Imnovid (pomalidomid) – program prevencie gravidity

05/08/2013

Postup pre vydávanie certifikátu pre produkt (CPP) podľa schémy SZO

02/08/2013

Roferon A (interferón alfa 2a) – očakávaný výpadok lieku na trhu

01/08/2013

EMA odporučila pozastavenie registrácie pre lieky s obsahom ketokonazolu, ktoré sa užívajú perorálne

29/07/2013

Štátny ústav nepovolil vývoz liekov Inspra 25 mg, Clexane 2000 a Azilect

22/07/2013

Votrient (pazopanib) – dôležitá zmena frekvencie kontrolovania pečeňových testov kvôli hepatotoxicite

22/07/2013

Lieky s obsahom dihydroergotoxínu – obmedzenie indikácií v súvislosti s rizikom fibrózy a ergotizmu

22/07/2013

DepoCyte sus inj 1.5 ml/50 mg (lipozomálny cytarabín) – obnovenie dodávok na európsky trh

16/07/2013

Obmedzenie používania kodeínu u detí

15/07/2013

Prehodnocovanie používania infúznych roztokov s obsahom hydroxyetylškrobu

11/07/2013

Lieky s obsahom flupirtinu – nové obmedzenia na použitie súvisiace s hepatotoxicitou

24/06/2013

Trobalt (retigabín) – liečba môže viesť k pigmentovým zmenám očných tkanív, kože, pier alebo nechtov

18/06/2013

Odporučenie na obmedzenie používania liekov s obsahom diklofenaku

14/06/2013

Diane-35 a Minerva (etinylestradiol/cyproterónacetát) – zmena indikácie, nové kontraindikácie a upozornenia

14/06/2013

Vreya a Chloe (etinylestradiol/cyproterónacetát) – zmena indikácie, nové kontraindikácie a upozornenia

12/06/2013

Cilest (etinylestradiol/gestimat) – nedostatok lieku na trhu z dôvodu jeho sťahnutia pre chybu v kvalite

11/06/2013

Tematický kurz SARAP: Modul 1: Zdravotnícke pomôcky, biosimilars a falšované lieky

11/06/2013

Pozastavenie registrácie lieku Myolastan (tetrazepam)

06/06/2013

Protelos/Osseor (stroncium ranelát) – dôležité obmedzenia pre použitie pre riziko infarktu myokardu

06/06/2013

Avastin (bevacizumab) – prípady nekrotizujúcej fasciitídy

06/06/2013

Fragmin – aktualizácia písomnej informácie pre používateľa

30/05/2013

Aktuálne informácie týkajúce sa stiahnutia lieku Cilest (norgestimát a etinylestradiol)

23/05/2013

Štátny ústav nepovolil vývoz lieku Lyrica

17/05/2013

Liek Diane-35 ostáva v terapeutickej praxi len pre určené pacientky

14/05/2013

Thalidomide Celgene (talidomid) – riziko druhých primárnych malignít

14/05/2013

MabThera (rituximab) – súvislosť so závažnými kožnými reakciami

03/05/2013

Činnosť štátneho ústavu v roku 2012

30/04/2013

Informácie ohľadom nedostupnosti lieku Increlex (mekasermín)

30/04/2013

Increlex 10 mg/ml (mekasermín) – dočasné prerušenie dodávok lieku

29/04/2013

Odporúčanie na obmedzenie používania lieku Protelos

29/04/2013

Odporúčanie na pozastavenie registrácie liekov s obsahom tetrazepamu

26/04/2013

RotaTeq (očkovacia látka proti rotavírusom) – aktualizácia príbalovej informácie pre používateľa

09/04/2013

Incivo (telaprenavir) – zvládnutie závažných kožných reakcií

05/04/2013

Nulojixe (belatacept) – riziko rejekcie štepu pri znížení dávky kortikosteroidov u pacientov s vysokým imunologickým rizikom rejekcie

05/04/2013

Mimpara (cinakalcet) – hlásenie fatálneho prípadu so závažnou hypokalciémiou v pediatrickej štúdii

05/04/2013

NeuroBlock (botulotoxin typu B) – riziko pri používaní mimo schválenej indikácii

14/03/2013

Čierny trojuholník 1

13/03/2013

EMA začala prehodnocovanie liekov s obsahom domperidónu

28/02/2013

V liečbe zriedkavých ochorení pomáhajú tzv. orphan lieky

21/02/2013

Prolia (denosumab) – riziko atypických fraktúr

12/02/2013

Mydocalm (tolperizón) – obmedzenie indikácií, zrušenie parenterálnej formy, riziko alergických reakcií

08/02/2013

EMA začína prehodnocovať užívanie lieku Diane-35

06/02/2013

Reakcia ŠÚKL na stanovisko Anny Záborskej k lieku Diane-35

31/01/2013

Aktuálne informácie o liekoch s obsahom cyproterónacetátu a etinylestradiolu (Diane-35 a generiká)

25/01/2013

Študenti farmácie z Yekaterinburgu po roku opäť na návšteve v ŠÚKL

23/01/2013

Tredaptive (kyselina nikotínová/laropiprant) - liečba liekom sa má ukončiť

18/01/2013

EMA potvrdila odporúčania na pozastavenie užívania lieku Tredaptive

17/01/2013

Gilenya (fingolimod) – spresnenie pokynov na sledovanie po podaní prvej dávky

09/01/2013

Aktuálne informácie týkajúce sa liekov s obsahom mifepristonu

02/01/2013

Pradaxa (dabigatranetoxilát) – kontraindikácia u pacientov s umelými náhradami srdcových chlopní

28/12/2012

Tredaptive (kyselina nikotínová/laropiprant) - odporúčanie nezačínať liečbu u nových pacientov

27/12/2012

Európska lieková agentúra začína prehodnocovanie lieku Tredaptive

10/12/2012

Elontril, Wellbutrin SR (buproprion) – možné zvýšené riziko niektorých kongenitálnych kardiovaskulárnych malformácií

10/12/2012

Tyverb (lapatinib) – v niektorých prípadoch menej účinný ako režimy založené na Herceptine (trastuzumab)

28/11/2012

Upozornenie na predaj neregistrovaných liekov cez internet

26/11/2012

Za okrúhlym stolom sa diskutovalo o klinických štúdiách a inovatívnych liekoch

26/11/2012

Paracetamol B.Braun 10 mg/ml (paracetamol) – riziká náhodného predávkovania u novorodencov, dojčiat a dospelých s podváhou

26/11/2012

Trimetazidin DG PR 35 mg (trimetazidín) – obmedzenie indikácií na prídavnú symptomatickú liečbu stabilnej angíny pektoris

26/11/2012

Trimetazidin ratiopharm 20 mg (trimetazidín) – obmedzenie indikácií na prídavnú symptomatickú liečbu stabilnej angíny pektoris

19/11/2012

Oznámenie o zámere vykonávať výrobu, dovoz alebo distribúciu účinnej látky

14/11/2012

Neliečená cukrovka môže spôsobiť vážne problémy

13/11/2012

Budúci farmaceutickí laboranti navštívili ŠÚKL

08/11/2012

CAELYX (pegylovaný lipozomálny doxorubicín) – opätovné zavedenie lieku

31/10/2012

Protevasc 35 mg (trimetazidín) – obmedzenie indikácií na prídavnú symptomatickú liečbu stabilnej angíny pektoris

31/10/2012

Apstar 35 mg (trimetazidín) – obmedzenie indikácií na prídavnú symptomatickú liečbu stabilnej angíny pektoris

26/10/2012

Informácie pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov

22/10/2012

EMA ukončila prehodnocovanie údajov o kardiovaskulárnej bezpečnosti nesteroidových protizápalových liekov

22/10/2012

Otázky a odpovede o prehodnocovaní liekov s obsahom tolperizónu

17/10/2012

Tematický kurz SARAP prezentoval nové pravidlá vo farmakovigilancii

09/10/2012

Stiahnutie z trhu INFANRIX HEXA, šarža A21CB191B

08/10/2012

Štátny ústav nariadil stiahnutie jednej šarže vakcíny Infanrix hexa, pacienti ohrození nie sú

01/10/2012

Poplatky za registrácie liekov v súvislosti s novelou zákona o správnych poplatkoch

01/10/2012

Vascotazin 35 mg (trimetazidín) – obmedzenie indikácií na prídavnú symptomatickú liečbu stabilnej angíny pektoris

27/09/2012

Typhim Vi (vakcína proti brušnému týfusu) – dobrovoľné stiahnutie niekoľkých šarží vakcíny

27/09/2012

Macugen (pegabtanib sodný) - riziko podstatného zvýšenia vnútroočného tlaku pri vnútroočnom vpichnutí nadbytočného objemu lieku

27/09/2012

Preductal MR (trimetazidín) – obmedzenie indikácií na prídavnú symptomatickú liečbu stabilnej angíny pektoris

26/09/2012

Neželanému tehotenstvu sa dá zabrániť viacerými antikoncepčnými prípravkami

21/09/2012

„Choroba zabúdania“ postihuje najmä ľudí po 65-ke

13/09/2012

Kalcitoníny - zvýšené riziko nádorových ochorení a stiahnutie nososvej aerodisperzie z trhu

13/09/2012

Xgeva (denosumab) – riziko hypokalciémie

13/09/2012

DepoCyte (lipozomálny cytarabin) – problém zabezpečenia sterility pri výrobe lieku

13/09/2012

Upozornenie pre občanov Wartner

07/09/2012

Inšpektori z Čiech a Slovenska na stretnutí na Morave

24/08/2012

Seroquel XR (quetiapini fumaras) – ovplyvnenie metabolických parametrov

24/08/2012

Pendepon compositum (benzathini benzylpenicillinum/procaini benzylpenicillinum) – dočasný výpadok lieku z trhu

22/08/2012

Stretnutie českých a slovenských kolegov bolo venované problematike eCTD

15/08/2012

Aktualizácia informácie ohľadom zrušenia registrácie lieku MabCampath (alemtuzumab)

14/08/2012

MabCampath (alemtuzumab) – ukončenie dostupnosti lieku

13/08/2012

Zofran (ondansetron) – nové obmedzenie pre i.v. použitie

02/08/2012

Volibris (ambrisentan) – kontraindikácia pre pacientov s idiopatickou pľúcnou fibrózou

02/08/2012

Vectibix (panitumumab) – závažné život ohrozujúce kožné reakcie

24/07/2012

Európska lieková agentúra neodporúča dlhodobé užívanie liekov s obsahom kalcitonínu

15/07/2012

Kontrolné laboratórium Bratislava oslavuje 60. rokov svojej existencie

06/07/2012

Upozornenie na internetový predaj neregistrovaných liekov

04/07/2012

Farmakoekonomika z pohľadu odborníkov

04/07/2012

Riaditeľ ŠÚKL privítal kolegov z čínskej liekovej agentúry

29/06/2012

Informácie ohľadom pravidelných aktualizácií referenčných názvov liekových foriem

27/06/2012

Európska lieková agentúra odporúča obmedzenie indikácií liekov s obsahom tolperizónu

27/06/2012

Európska lieková agentúra odporúča obmedzenie indikácií liekov s obsahom trimetazidínu

27/06/2012

Mircera (metoxypolyetylén glykol epoetín beta) – odporúčania alternatívnej liečby pri nedostatku lieku na trhu

14/06/2012

Spracovanie ľudskej krvi podlieha prísnej kontrole

08/06/2012

Pri analýze látky succinylsulfathiazol dosiahol štátny ústav výborné výsledky

08/06/2012

Európska lieková agentúra zverejňuje hlásené podozrenia na nežiaduce účinky liekov

06/06/2012

Tematický kurz SARAP pokračoval témou registrácie humánnych liekov 1

06/06/2012

EMA potvrdila pozitívny prínos lieku Pradaxa, žiada ale spresnenie informácií pre lekárov a pacientov (SPC a PIL)

03/06/2012

Hlásenie dovozu neregistrovaných liekov na základe povolenia MZ SR

31/05/2012

Spotreba liekov na Slovensku v roku 2011 kopírovala trend predošlých rokov

31/05/2012

Závislosť od nikotínu skracuje fajčiarom život až o 8 rokov

28/05/2012

Povinnosť držiteľov osobitných povolení na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi podávať hlásenia na MH SR

24/05/2012

Stanovisko ŠÚKL k vyjadreniu OZ Slovenský pacient

17/05/2012

Hypertenziou trpí každý štvrtý Slovák

16/05/2012

Vyhláška MZ SR 129/2012 o požiadavkách na správnu lekárenskú prax

14/05/2012

Protopic (takrolimus) – odporúčania na správne použitie pre minimalizáciu rizika

12/05/2012

Personalizovaná liečba v onkológii

02/05/2012

BENLYSTA (belimumab) – reakcie z precitlivenosti a reakcie na infúziu

27/04/2012

Európska lieková agentúra vydala nové odporúčania týkajúce sa užívania lieku Gilenya

27/04/2012

Gilenya (fingolimod) – potreba sledovania kardiovaskulárneho systému - aktualizácia

26/04/2012

Informácie týkajúce sa antikoncepčných liekov Yaz, Yadine (Yasmin) a Yasminelle

26/04/2012

Podávanie hlásení o uvadzaní určených látok na trh

17/04/2012

Brinavess (vernakalant) – potreba monitorovania krvného tlaku a srdcpvej frekvencie

17/04/2012

Onglyza (saxagliptín) – závažné hypersenzitívne reakcie a pankreatitída

17/04/2012

Perfalgan (paracetamol intravenózny) – riziko náhodného predávkovania

17/04/2012

Protelos a Osseor (stroncium ranelát) – nové kontraindikácie

13/04/2012

Výročná správa o činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv za rok 2011

09/04/2012

Prvá časť tematického kurzu SARAP bola venovaná registrácii liekov 1

05/04/2012

Carboplatin - bezpečné podávanie 10mg/ml infúzneho koncentrátu

23/03/2012

Vydávanie kódov pre humánne lieky, aktualizovaná informácia na základe záverov stretnutia ZP, ÚDZS a ŠÚKL zo dňa 23.3.2012

21/03/2012

Oznam pre pacientov s ASR implantátmi

19/03/2012

Rozšírenie pevnej dĺžky kódu lieku od 1.4.2012

05/03/2012

Tieňoví ministri vystúpili s víziami slovenského zdravotníctva

29/02/2012

29. február je Dňom zriedkavých chorôb

28/02/2012

Falzifikáty lieku Avastin sa na Slovensku nenachádzajú

22/02/2012

Európska lieková agentúra upozorňuje na nové kontraindikácie liekov s obsahom aliskirenu

22/02/2012

Európska lieková agentúra vydala odporúčanie pre 12 centrálne registrovaných liekov vyrábaných v Ben Venue Laboratories

21/02/2012

Obmedzenie používania liekov s obsahom nimesulidu

17/02/2012

Štvrťročné hlásenie distribútora o množstve a druhu humánnych liekov dodaných na domáci alebo na zahraničný trh

06/02/2012

Aktuálna správa ohľadom kĺbových endoprotéz od spoločnosti DePuy Orthopaedics

03/02/2012

Štátny ústav pre kontrolu liečiv navštívili študenti z Ruska

03/02/2012

Tematický kurz SARAP: Registrácia humánnych liekov (part 1 – Legal and regulatory affairs)

02/02/2012

Aktuálna informácia týkajúca sa prsníkových implantátov PIP v súvislosti so stanoviskom SCENIHR ku dňu 2.2.2012

20/01/2012

Európska lieková agentúra začala prehodnocovanie lieku Gilenya (fingolimod) – registrovaného na liečbu roztrúsenej sklerózy

19/01/2012

Medzinárodne harmonizované požiadavky na analytický certifikát

13/01/2012

Aktuálna informácia týkajúca sa prsníkových implantátov PIP

30/12/2011

Spotreba liekov na Slovensku – základné trendy a vývoj

28/12/2011

Európska lieková agentúra (EMA) začala prehodnotenie liekov obsahujúcich aliskiren

02/12/2011

Korekčný plán pre odlišnosti v balení a v PIL

02/12/2011

Market Access Pacientske registre a Market Access zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

01/12/2011

Spracovanie žiadostí eCTD v Slovenskej republike

01/12/2011

Oznam pre držiteľov registrácie pri zasielaní žiadostí o vyjadrenie k príznaku O/G v materiáli MZ SR

22/11/2011

Dňa 22. novembra 2011 sa uskutoční seminár zameraný na tému spracovanie žiadosti eCTD v Slovenskej republike

31/10/2011

Predloženie informácií o liekoch registrovaných v EÚ v elektronickej forme - Výzva pre držiteľov rozhodnutí o registrácii liekov

27/10/2011

Xigris [(aktivovaný) alfadrotrekogín] bude stiahnutý z trhu z dôvodu nedostatočnej účinnosti

21/10/2011

ŠÚKL sprístupnil na svojich stránkach možnosť vyhľadávania tzv. Orphan liekov

21/10/2011

Upozornenie pre nemocnice o povinnosti hlásiť NPZ ZP ŠÚKLu

17/10/2011

Sprístupnenie databázy klinického skúšania v Slovenskej republike

06/10/2011

Dozor nad reklamou liekov

29/09/2011

ŠÚKL oznamuje, že držiteľ registrácie sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o. v súvislosti s nedostatkom lieku Adipra v súčasnosti distribuuje listy zdravotníckym pracovníkom, lekárom, pacient

26/09/2011

Európska lieková agentúra usúdila, že pomer prínosu a rizika lieku Revlimid je aj naďalej pozitívny

26/09/2011

Otázky a odpovede týkajúce sa prehodnotenia Revlimidu (lenalidomid)

26/09/2011

Európska lieková agentúra prehodnocuje lieky s obsahom orlistatu

26/09/2011

Európska lieková agentúra odporúča obmedziť používanie lieku Multaq

26/09/2011

Otázky a odpovede k prehodnoteniu lieku MULTAQ (dronedarón)

23/09/2011

Nedostatok lieku Apidra (inzulín glulizín) vo forme náplní

31/08/2011

Pozvánka na prednášku na tému DOZOR NAD REKLAMOU LIEKOV

22/07/2011

Európska lieková agentúra odporúča nové kontraindikácie a upozornenia pre pioglitazón s cieľom redukovať mierne zvýšené riziko rakoviny močového mechúra

22/07/2011

Informácia o prebiehajúcom posúdení prínosov a rizík lieku Multaq Európskou liekovou agentúrou

22/07/2011

Európska lieková agentúra potvrdila pozitívny pomer prínosu a rizík pre liek Champix

13/07/2011

Európska lieková agentúra odporúča obmedzenie používania liekov s obsahom dexrazoxanu

11/07/2011

Európska lieková agentúra ukončila prehodnotenie systémovo podávaných liekov s obsahom liečiva nimesulidu

27/06/2011

Pokračujúce prehodnocovanie prínosu a rizika liekov s obsahom pioglitazónu

21/06/2011

Odborný seminár na tému Správna veľkodistribučná prax v City Hotel Bratislava 1

13/06/2011

Pozastavenie registrácie liekov s obsahom pioglitazónu vo Francúzsku

09/05/2011

S účinnosťou od 1. mája 2011 sa mení spôsob výdaja liekov s obsahom ketoprofénu, ktoré sú určené na vonkajšie použitie

09/05/2011

Spontánne hlásenia nežiaducich účinkov liekov a prehľad hlásení u detí v SR

21/04/2011

Výsledky inšpekčnej činnosti v zariadeniach lekárenskej starostlivosti

19/04/2011

Európska lieková agentúra odporúča zrušiť pozastavenie registrácie lieku Octagam

19/04/2011

Európska lieková agentúra ukončila skupinové prehodnocovanie bisfosfonátov a ich súvislosti s atypickými zlomeninami

26/02/2011

Informácia o seminári k eCTD, ktorý sa bude konať dňa 1. 3. 2011 z iniciatívy združenia SARAP 1

23/02/2011

LUCENTIS 10 mg/ml. – chyba v kvalite ihiel 1

09/02/2011

Doba použiteľnosti Tamiflu cps dur

03/02/2011

Informácia o seminári k eCTD, ktorý sa bude konať dňa 1. 3. 2011 z iniciatívy združenia SARAP

02/02/2011

Informácia o potenciálnej kontaminácii tampónov H&W Alco-Prep, Alco-Swab od výrobcov H&W cv Belgicko, B.Braun Melsungen AG, Nemecko a subdodávateľa Triad Group, USA mikroorganizmom Bacillus c

28/01/2011

Možné riziko poškodenia pečene pri používaní lieku Multaq (dronedarón)

28/01/2011

Prehodnocovanie pomeru prínosu a rizika lieku Multaq

25/01/2011

Prehodnocovanie výrobného procesu roztokov na peritoneálnu dialýzu spoločnosti Baxter, ktoré bolo iniciované kvôli možnému výskytu endotoxínov v niektorých šaržách

24/01/2011

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 12/2011 Z.z.

19/01/2011

Vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k vakcínam proti pneumokokovým infekciám. ŠÚKL: minister zdravotníctva konal na základe odborných požiadaviek

23/12/2010

Európska lieková agentúra ukončila prehodnotenie lieku Avastin používaného na liečbu karcinómov prsníka

20/12/2010

Možné náhrady za DIANEAL podľa ŠÚKL - roztoky podobného zloženia - glukóza, kalcium, pH

20/12/2010

Akčný plán ŠÚKL týkajúci sa možnej prítomnosti endotoxínov v roztokoch na peritoneálnu dialýzu od spoločnosti Baxter

20/12/2010

Európska lieková agentúra odporúča vypracovanie akčného plánu týkajúceho sa možnej prítomnosti endotoxínov v roztokoch na peritoneálnu dialýzu od spoločnosti Baxter

07/12/2010

Inšpekcie v transfúziologických zariadeniach

26/11/2010

Novela zákona č. 331/2005 Z. z. o drogových prekurzoroch a zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

26/11/2010

Prezentácia "Lekárenstvo a kontrola"

03/11/2010

Európska lieková agentúra odporúča použitie fibrátov v druholíniovej liečbe

14/10/2010

Dňa 01.10.2010 sa v Bratislava uskutočnila prednáška na tému Reklama liekov v praxi

29/09/2010

Európska lieková agentúra odporúča pozastavenie registrácie pre liek Octagam vo všetkých členských štátoch EÚ

29/09/2010

Slávnostné odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu 2010

24/09/2010

Európska lieková agentúra (EMA) odporúča pozastavenie registrácie pre lieky Avandia, Avandamet a Avaglim

06/09/2010

Stiahnutie z distribúcie lieku Vigantol

03/08/2010

EMA odporúča obmedzenie užívania modafinilu

27/07/2010

Avandia, Avandamet a Avaglim – aktuálne informácie o prehodnocovaní pomeru účinok/riziko v Európskej liekovej agentúre

27/07/2010

EMA potvrdila prevahu prínosu nad rizikami u lokálne podávaných liekov s obsahom ketoprofénu

09/06/2010

Dňa 27.5.2010 sa v priestoroch hotela City Hotel Bratislava uskutočnilo stretnutie zástupcov ŠÚKL a SARAP

04/06/2010

Aktualizácia informácie o nehode, poruche, zlyhaní implantovateľného defibrilátora Lumax 340 VR-T od výrobcu Biotronik SE & Co. KG, Nemecko

14/05/2010

Informácia o nehode, poruche, zlyhaní implantovateľného defibrilátora Lumax 340 VR-T od výrobcu Biotronik SE & Co. KG, Nemecko

06/05/2010

Seminár – Onkologická liečba v Slovenskej republike, účasť riaditeľa ŠÚKL a prezentácia

05/05/2010

Výročná správa o činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv za rok 2009

28/04/2010

Stretnutie riaditeľa ŠUKL Dr. Jána Mazaga s predstaviteľmi Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie a študentmi Katedry farmácie, farmakológie a toxikológie Univerzity veterinárneho lek

23/04/2010

Európska lieková agentúra odporúča zrušiť registráciu liekov s obsahom liečiva bufexamak

08/04/2010

Informácia o nehodách, poruchách, zlyhaniach silikónom plnených prsných implantátov typu IMGHC-TX, IMGHC-MX, IMGHC-LS od výrobcu POLY IMPLANT PROSTHESE Francúzsko

01/04/2010

Informácie ŠÚKL ku sťahovaniu niektorých liekov s obsahom klopidogrelu

31/03/2010

Rotarix - EMA neidentifikovala v súvislosti s používaním vakcíny Rotarix žiadne bezpečnostné riziká

04/03/2010

Stretnutie odborníkov v rámci PHIS (Pharmaceutical Health Information System) projektu sa uskutočnilo dňa 26.02.2010 v aule Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave

22/02/2010

Upozornenie pre spotrebiteľov na Slovensku na zdravotné riziká spojené s dlhodobým nadmerným používaním fixačného krému na zubné náhrady Corega Extra silný

29/01/2010

Reductil - informácia o stiahnutí lieku z trhu

25/01/2010

Nové odporúčania pre liečbu liekom Tysabri (natalizumab)

25/01/2010

Európska lieková agentúra odporúča pozastaviť registráciu liekov s obsahom účinnej látky sibutramín

21/01/2010

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ 4

15/01/2010

NUROFEN pre deti jahoda, informácia k rozhodnutiu o stiahnutí lieku z trhu

31/12/2009

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ 3

28/12/2009

Informácia o náleze balenia lieku s nesprávnym obsahom tabliet

28/12/2009

Upozornenie pre užívateľov liekov

18/12/2009

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ 2

11/12/2009

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ 1

10/12/2009

Dňa 10.12.2009 vydal ŠÚKL rozhodnutie o registrácii pandemickej vakcíny PANENZA

07/12/2009

Informácie o ďalších vakcínach registrovaných v SR

07/12/2009

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ

24/11/2009

Európska lieková agentúra potvrdila účinnosť a bezpečnosť pandemických vakcín

23/11/2009

TAMIFLU – nové pokyny pre dávkovanie u detí do 12 mesiacov života a na prípravu dávky pre dieťa, ak nie sú k dispozícii liekové formy vhodné pre deti

05/10/2009

Európska lieková agentúra odporučila registráciu ďalšej vakcíny proti pandemickej chrípke A (H1N1)v

05/10/2009

Nové odporúčania pre používanie liekov Cerezyme a Fabrazyme pri ich pokračujúcom nedostatku

29/09/2009

Európska lieková agentúra odporúča registráciu dvoch A(H1N1)v pandemických vakcín

18/09/2009

Subkomisia pre generické lieky 1

14/09/2009

Prezentácia riaditeľa ŠÚKL na XXXV. Lekárnických dňoch v rámci VIII. zjazdu SFS

18/08/2009

Poznámky k rozhodnutiu o stiahnutí Grecian Formula vlasový kondicionér, kód ŠÚKL P 79317

24/07/2009

Poznámky k rozhodnutiu o stiahnutí lieku YAZ tbl flm 3x28 z dňa 24.7.2009

22/07/2009

Oznam pre zdravotnícke zariadenia v SR ohľadne prístrojov od subjektu Ing. Andrej Džadoň-MEDSERVIS

22/07/2009

Aktuálna informácia o postupe ŠÚKL v procese registrácie diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro od výrobcu Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS 1

01/07/2009

Informácia o bezpečnosti inzulínu glargin

29/06/2009

EMEA doporučuje prednostný prístup k liekom Cerezyme a Fabrazyme pre určité skupiny pacientov

10/06/2009

Oznam o uverejnení výročnej správy o činnosti ŠUKL za rok 2008

10/06/2009

Informácia ŠÚKL - zrušenie registrácie lieku RAPTIVA (efalizumab)

23/05/2009

Prezentácia vedúceho sekcie ZP ŠÚKL na SZU

12/05/2009

Predĺženie doby použiteľnosti lieku Tamiflu

05/05/2009

Aktuálna informácia ŠÚKL zo dňa 5.5.2009 o situácii v súvislosti s novým typom vírusu chrípky

30/04/2009

Informácia ŠÚKL zo dňa 30.4.2009 o situácii v súvislosti s novým typom vírusu chrípky

22/04/2009

Účasť riaditeľa ŠÚKL na stretnutí s vedením Farmaceutickej fakulty UK Bratislava a študentmi pri príležitosti akcie "Deň Zentivy na FaF UK"

21/04/2009

Stretnutie zástupcov ŠÚKL a držiteľov registrácie, testovacia verzia systému – prvá etapa elektronického podania žiadosti

08/04/2009

Stretnutie riaditeľa ŠÚKL a študentov 3. ročníka Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave

26/03/2009

Doplnok 1 k Pokynom ES k SVP - Výroba sterilných liekov

12/03/2009

Poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu

11/03/2009

Vízia riaditeľa ŠÚKL pre rok 2009

05/03/2009

Procesný audit na ŠÚKL

02/03/2009

Školenie SZU na tému Príprava rádiofarmák

02/03/2009

Presťahovanie kontrolného laboratória Košice

27/02/2009

Európsky audit BEMA II

26/02/2009

Twinningový projekt v Turecku

26/02/2009

Nové autolekárničky - tlačová beseda na MZ SR

23/02/2009

Raptiva - tlačová správa

20/02/2009

Gardasil – dva prípady nežiaducich účinkov v Španielsku

18/02/2009

Zmeny v registrácii liekov s obsahom pseudoefedrínu - oznam

05/02/2009

Stretnutie zástupcov ŠÚKL a držiteľov registrácie 1

07/01/2009

SOKL 57 / 2008

11/12/2008

Informácia pre distribučné organizácie o zásobovaní liekmi s obsahom DP

24/10/2008

Pozastavenie registrácie - ACOMPLIA

16/10/2008

Prezentácia na SZU

13/10/2008

Prezentácia na Farmaceutickej fakulte UK

13/09/2008

Medzinárodné sympózium pečeň a lieky ´08

13/09/2008

Liekové riziko 33/2008

13/08/2008

Antiepileptiká – výsledok analýzy bezpečnosti liekov

31/07/2008

Moxifloxacín pre perorálne použitie – obmedzenie používania

30/07/2008

Norfloxacín p.o. – zrušenie indikácie na liečbu komplikovanej pyelonefri

24/07/2008

EPOETÍNY – nové odporúčanie pre použitie u onkologických pacientov

22/07/2008

Kontrola lekárenskej starostlivosti

20/06/2008

Odporúčanie pri používaní lieku s obsahom heparínu

18/06/2008

Workshop Slovenskej asociácie spoločností v oblasti liekovej regulácie

06/06/2008

Stanovisko ŠÚKL na výzvu PZ SR v súvislosti s prípravkom RESTIMOSOL

02/06/2008

Kontrola lekárenskej starostlivosti z pozície ŠÚKL

27/05/2008

Informácia o stiahnutí liečivého prípravku NUROFEN PRE DETI

02/05/2008

Liekové riziko 32/2008

25/03/2008

Nová kontraindikácia u lieku Velcade (bortezomib)

20/03/2008

Liekové riziko 31/2008

10/03/2008

Reakcia ŠÚKL na tlačovú správu FDA o stiahnutí Heparin sodium injection

15/02/2008

Sebivo – najnovšie informácie o bezpečnosti

05/02/2008

Upozornenie ŠÚKL: Gardasil – najnovšie informácie

05/02/2008

Oznam ŠÚKL o nových upozorneniach a kontraindikáciách pre rosiglitazón

19/12/2007

Champix – najnovšie informácie

10/12/2007

UPOZORNENIE ŠÚKL - používanie Propofolu

29/11/2007

Informácia o dočasnom pozastavení distribúcie lieku GORDOX na slovenský

29/11/2007

Informácia o prehodnotení bezpečnosti používania liekov obsahujúcich kar

21/11/2007

Otázky a odpovede týkajúce sa bezpečnosti liekov Protelos/Osseor

21/11/2007

Tlačová správa o zmenách v SPC lieku Protelos/Osseor

05/11/2007

Tlačová správa - Epoetíny a riziko progresie rastu nádoru

30/10/2007

Tlačová správa - kontaminované anestetikum v NsP Levice

23/10/2007

Otázky a odpovede týkajúce sa prínosov a rizík pri užívaní rosiglitazónu

23/10/2007

Tlačová správa o pozitívnych prínosoch rosiglitazónu a pioglitazónu

25/09/2007

Otázky a odpovede o odporúčaniach CHMP o liekoch s obsahom nimesulidu

24/09/2007

Tlačová správa o obmedzení používania prípravkov s obsahom nimesulidu

19/09/2007

Stretnutie riaditeľa ŠUKL Dr. Jána Mazaga s lekárnikmi v Podbanskom

19/09/2007

Analýza činnosti ŠUKL za obdobie Marec 2006 až Jún 2007

13/09/2007

Otázky a odpovede týkajúce sa stiahnutia lieku CISPLATIN – TEVA con inf

31/07/2007

Otázky a odpovede k stiahnutiu lieku HAEMATE P 500 IU z distribúcie

20/07/2007

Stanovisko EMEA k lieku ACOMPLIA

20/07/2007

Otázky a odpovede o bezpečnosti lieku ACOMPLIA (RIMONABANT)

12/07/2007

Otázky a odpovede k uvoľneniu lieku Euvax 20 mcg do distribúcie

28/06/2007

Odporúčanie Európskej liekovej agentúry na obmedzené používanie PIROXIKA

28/06/2007

Otázky a odpovede týkajúce sa prehodnotenia PIROXIKAMU

26/06/2007

Lekárnické dni, jún 2007 - prezentácia PharmDr. Ján Mazag

26/06/2007

Otvorenie Twinning projekt - prezentácia PharmDr. Ján Mazag

22/06/2007

Otázky a odpovede o následných krokoch po stiahnutí lieku VIRACEPT

08/06/2007

Otázky a odpovede týkajúce sa stiahnutia lieku VIRACEPT

07/06/2007

Oznámenie Európskej liekovej agentúry o stiahnutí lieku VIRACEPT

01/06/2007

Otázky a odpovede k pozastaveniu distribúcie lieku Euvax 20 ug

29/05/2007

Oznam o preverovaní hepatotoxických účinkov nimesulidu

24/05/2007

Stiahnutie FRAXIPARINE a FRAXIPARINE FORTE

23/05/2007

Stanovisko EMEA ku kardiovaskulárnej bezpečnosti rosiglitazónu

04/05/2007

Výročná správa o činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv za rok 2006

30/03/2007

Stanovisko ŠÚKL k používaniu lieku Ketek

28/03/2007

Tlačová správa KpL 03/2007

14/03/2007

Twinning projekt

14/12/2006

Gadolíniové kontrastné látky

14/12/2006

Databáza klinického skúšania liekov

24/10/2006

Stanovisko ŠÚKL k bezpečnosti neselektívnych nesteroidných protizápalový

24/10/2006

Stanovisko ŠÚKL k bezpečnosti protichrípkových vakcín 24.10.2006

26/09/2006

Stanovisko ŠÚKL k bezpečnosti nešpecifických nesteroidných protizápalový

14/06/2006

Sadzobník ŠÚKL

27/03/2006

Stanovisko k bezpečnosti liekov ELIDEL (pimecrolimus) a PROTOPIC/PROTOPY

30/01/2006

Stanovisko ŠÚKL k bezpečnosti lieku KETEK (telitromycin)

eu-flag.png sk-flag.png